សេចក្តីជូនដំណឹង

អបអរសាទរ! ខេត្តបាត់ដំបង ជាប់ជាជ័យលាភីលេខ១ ក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែង “ទីក្រុងស្អាតដែលមានពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំសកលល្អជាងគេប្រចាំឆ្នាំ២០២២” (Best Countdown City of The Year 2022)
| |

អបអរសាទរ! ខេត្តបាត់ដំបង ជាប់ជាជ័យលាភីលេខ១ ក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែង “ទីក្រុងស្អាតដែលមានពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំសកលល្អជាងគេប្រចាំឆ្នាំ២០២២” (Best Countdown City of The Year 2022)

សមត្ថកិច្ចនឹងចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់បំផុត ដោយហាមមិនឱ្យមានការនាំចូលផាវ កាំជ្រួចជាតិផ្ទុះគ្រប់ប្រភេទតាមច្រកចូលរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំចិន

សមត្ថកិច្ចនឹងចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់បំផុត ដោយហាមមិនឱ្យមានការនាំចូលផាវ កាំជ្រួចជាតិផ្ទុះគ្រប់ប្រភេទតាមច្រកចូលរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំចិន

អបអរសាទរ! ក្រុមសិល្បៈកម្ពុជានៃនាយកដ្ឋានសិល្បៈទស្សនីយភាពទទួលបានមេដាយចំនួនពីរ ក្នុងការប្រកួតប្រជែងមហោស្រពតន្ត្រីអាស៊ាន
| | |

អបអរសាទរ! ក្រុមសិល្បៈកម្ពុជានៃនាយកដ្ឋានសិល្បៈទស្សនីយភាពទទួលបានមេដាយចំនួនពីរ ក្នុងការប្រកួតប្រជែងមហោស្រពតន្ត្រីអាស៊ាន