សេចក្តីជូនដំណឹង

គណៈកម្មាធិការប្រលងថ្នាក់ជាតិ ព្រមានចាត់វិធានការម៉ឺងម៉ាត់ និងមិនអត់ឱនចំពោះបុគ្គលជាបេក្ខជន ដែលក្លែងបន្លំសញ្ញាបត្របាក់ឌុប ឬឯកសារសារធារណៈពាក់ព័ន្ធ

គណៈកម្មាធិការប្រលងថ្នាក់ជាតិ ព្រមានចាត់វិធានការម៉ឺងម៉ាត់ និងមិនអត់ឱនចំពោះបុគ្គលជាបេក្ខជន ដែលក្លែងបន្លំសញ្ញាបត្របាក់ឌុប ឬឯកសារសារធារណៈពាក់ព័ន្ធ

នាពេលខាងមុខ អង្ករ «ផ្ការំដួល» ដែលនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសបារាំង នឹងមានការចុះបញ្ជីម៉ាកសម្គាល់ផលិតផលខ្មែរពិត ដែលអាចឱ្យអតិថិជនទុកចិត្តនិងចំណាំ
|

នាពេលខាងមុខ អង្ករ «ផ្ការំដួល» ដែលនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសបារាំង នឹងមានការចុះបញ្ជីម៉ាកសម្គាល់ផលិតផលខ្មែរពិត ដែលអាចឱ្យអតិថិជនទុកចិត្តនិងចំណាំ

ឯកឧត្តម នួន ផារ័ត្ន អំពាវនាវឱ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់លើកិច្ចការចំនួន ៣ ធំៗ ដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពនៃការអប់រំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
| |

ឯកឧត្តម នួន ផារ័ត្ន អំពាវនាវឱ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់លើកិច្ចការចំនួន ៣ ធំៗ ដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពនៃការអប់រំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ