|

ប្រទេសថៃជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខមួយក្នុងអាស៊ាន ក្នុងរបាយការណ៍អភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាព របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (UNSDSN)


របាយការណ៍នេះបានវាយតម្លៃរដ្ឋសមាជិកចំនួន ១៩៣ របស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើវឌ្ឍនភាពរបស់ពួកគេ ឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព (SDGs) ចំនួន ១៧ និងគណនាភាគរយនៃការសម្រេចបានរបស់ពួកគេ។ ជាលទ្ធផល ១០០% បង្ហាញថា SDGs ទាំងអស់ត្រូវបានសម្រេច។

យោងទៅតាមទិន្នន័យនេះ ចំណុចដែលប្រទេសថៃអនុវត្តបានល្អបំផុតគឺ កំពុងធ្វើការឆ្ពោះទៅរកគោលដៅ «គ្មានភាពក្រីក្រ» ដែលជាការបញ្ចប់ភាពក្រីក្រតាមគ្រប់រូបភាពនៅគ្រប់ទីកន្លែង។ ផ្នែកមួយទៀតដែលប្រទេសថៃធ្វើបានល្អគឺ «ការអប់រំប្រកបដោយគុណភាព»។ តាមរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថា បញ្ហាប្រឈមនៅតែមាន ប៉ុន្តែប្រទេសនេះនៅតែស្ថិតនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅរកសមិទ្ធផល SDG ។ នេះគឺជាគោលដៅដើម្បីធានាឱ្យមានការអប់រំរួមបញ្ចូល សមធម៌ និងគុណភាព និងការលើកកម្ពស់ឱកាសសិក្សាពេញមួយជីវិតសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ផ្នែកដែលត្រូវការការកែលម្អគឺ «ភាពជាដៃគូសម្រាប់គោលដៅ» ដែលជាសូចនាករសម្រាប់ការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលើវិស័យសុខាភិបាល និងការអប់រំ ប្រាក់ចំណូលរបស់រដ្ឋាភិបាល និងសន្ទស្សន៍ការអនុវត្តស្ថិតិ។

គួរបញ្ជាក់ថា ថៃជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ក្នុងអាស៊ាន និងទី៤៤ លើពិភពលោក ដែលមាន៧៤.១៣% នាំមុខវៀតណាម (៧២.៧៦%) សិង្ហបុរី (៧១.៧២%) ម៉ាឡេស៊ី (៧០.៣៨%) ឥណ្ឌូនេស៊ី (៦៩.១៦%) ប្រ៊ុយណេ (៦៧.១០%) ហ្វីលីពីន (៦៦.៦៤%) ), មីយ៉ាន់ម៉ា (64.27%), កម្ពុជា (63.75%) និងឡាវ (63.39%) ។

ដោយឡែក នៅទូទាំងពិភពលោក ហ្វាំងឡង់ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខមួយ គឺ ៨៦.៥១% បន្ទាប់មក ដាណឺម៉ាក (៨៥.៦៣%) ស៊ុយអែត (៨៥.១៩%) ន័រវេស (៨២.៣៥%) និងអូទ្រីស (៨២.៣២%)៕

ប្រភព៖ Thai PSB WORLD