សេចក្តីជូនដំណឹង

សម្ដេច ហ៊ុន សែន​ «ចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅ​ រថយន្តដែលនាំចូលមកថ្មីជាចង្កូតស្ដាំ មិនអនុញ្ញាតឱ្យបង់ពន្ធ ហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឱ្យដូរចង្កូត គឺចាប់យកតែម្ដង»
|

សម្ដេច ហ៊ុន សែន​ «ចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅ​ រថយន្តដែលនាំចូលមកថ្មីជាចង្កូតស្ដាំ មិនអនុញ្ញាតឱ្យបង់ពន្ធ ហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឱ្យដូរចង្កូត គឺចាប់យកតែម្ដង»

មន្ទីរពេទ្យឯកជនមួយកន្លែងក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ ត្រូវបានផ្អាកដំណើរជាបណ្ដោះអាសន្ន ក្រោយអ្នកជំងឺដែលធ្លាប់ចូលព្យាបាលនៅទីនោះ រកឃើញមានវិជ្ជមានកូវីដ

មន្ទីរពេទ្យឯកជនមួយកន្លែងក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ ត្រូវបានផ្អាកដំណើរជាបណ្ដោះអាសន្ន ក្រោយអ្នកជំងឺដែលធ្លាប់ចូលព្យាបាលនៅទីនោះ រកឃើញមានវិជ្ជមានកូវីដ