| |

សម្រាប់ឆ្នាំឆ្នាំ២០២៣នេះ ប្រទេសកម្ពុជាប់លេខ១៤ នៅលើពិភពលោក ដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងលឿនជាងគេបំផុត


បើយោងតាម Yahoo Finance បានបញ្ជាក់ដូច្នេះថា៖ នៅក្នុងឆ្នាំ២០២២ សេដ្ឋកិច្ចសកលបានប្រឈមនឹងបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើន ក្នុងនោះរួមមានជំងឺ COVID-19 សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន ការកើនឡើងនៃអតិផរណាដ៏ខ្ពស់ ការរឹតបន្តឹងបំណុល និងភាពអាសន្ននៃអាកាសធាតុ។ បើទោះបីជាមានឧបសគ្គទាំង នេះក្តី ប្រទេសជាច្រើនបានធ្វើការបោះជំហានដ៏សំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍទៅលើសេដ្ឋកិច្ច ហើយប្រទេសមួយចំនួនទៀតបានរំលេចចេញនូវថាមពលរបស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកផងដែរ។ BRICS Nations គឺជាក្រុមសេដ្ឋកិច្ចមួយក្នុងចំណោមប្រាំដែលកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ហើយជាទីលំនៅរបស់ប្រជាជនជិត៤០% នៃពិភពលោកនិងជាងមួយភាគបួននៃផ្ទៃដីរបស់ខ្លួន។ BRICS បានបង្ហាញពីឆន្ទៈក្នុងការបង្កើតរូបិយប័ណ្ណបម្រុងសម្រាប់សកលថ្មីមួយដែលអាចប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក។ ពួកគេក៏កំពុងជិតឈានទៅដក់ការដកប្រាក់ដុល្លារដោយផ្តោតលើការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកសម្រាប់ការតាំងលំនៅ។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីនិន្នាការដ៏ទូលំទូលាយដែលឆ្ងាយពីប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកដែលជារូបិយប័ណ្ណពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដ៏លេចធ្លោ។

អត្ថបទនេះនឹងរៀបរាប់អំពីប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍលឿនជាងគេទាំង ១៦ នៅលើពិភពលោក និងស្វែងយល់ពីមូលហេតុដែលនៅពី ក្រោយការរីកចម្រើនដ៏អស្ចារ្យរបស់ពួកគេ។ ប្រទេសជាច្រើនក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី និងអាហ្វ្រិក ដែលបានជួបប្រទះកំណើនប្រជាជន និងការកសាងទីក្រុងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះ។

១៦. អ៊ូហ្គង់ដា៖ ក្នុងឆ្នាំ២០២៣ កំណើននៃការផ្លាស់ប្តូរគិតជាភាគរយចំនួន 5.7%។ GDP នៃប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាត្រូវបានរំពឹងថានឹងកើនឡើងដល់ $44.56 ពាន់លាននៅក្នុងឆ្នាំ២០២៤ និង$62.74 ពាន់លានក្នុងឆ្នាំ២០២៥ គឺដោយសារតែការកាត់បន្ថយសម្ពាធអតិផរណា ការសម្រួលគោលនយោបាយរូបិយប័ណ្ណរបស់ធនាគារអ៊ូហ្គង់ដា និងការផ្តោតរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើការប្រមូលប្រាក់ចំណូល។

១៥. វៀតណាម៖ ក្នុងឆ្នាំ២០២៣ កំណើននៃការផ្លាស់ប្តូរគិតជាភាគរយចំនួន5.8%។ GDP របស់វៀតណាមក្នុងចំណោមមនុស្សម្នាក់បានកើនឡើងប្រមាណ៣,៦ដង ពីឆ្នាំ២០០២ ដល់ឆ្នាំ២០២១ ដែលកើនដល់ទៅ៣,៧០០ដុល្លារ ហើយអត្រានៃភាពក្រីក្របានថយចុះពី១៤ភាគរយ ក្នុងឆ្នាំ២០១០ ដល់ទៅ៣,៨ភាគរយ នៅឆ្នាំ២០២០។ កំណើននេះអាចបណ្តាលមកពីវិស័យផលិតកម្មរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងផលិតផលដែលមានទិសដៅនៃការនាំចេញ ។

១៤. កម្ពុជា៖ ក្នុងឆ្នាំ២០២៣ កំណើននៃការផ្លាស់ប្តូរគិតជាភាគរយចំនួន5.8%។ GDP របស់កម្ពុជាបានកើនដល់៧៥ពាន់លានដុល្លារក្នុងការទិញដែលស្របទៅតាមអំណាចនៃលក្ខខណ្ឌសមភាព កាលពីឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជាបានបង្ហាញពីសញ្ញានៃការងើបឡើងវិញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្រោយពីមានជំងឺរាតត្បាត។ ការកើនឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចបែបប្រពៃណីដូចជាផលិតកម្ម និងការនាំចេញទំនិញកសិកម្មកំពុងលោតត្រឡប់មកវិញ។

១៣. ឥណ្ឌា៖ ក្នុងឆ្នាំ២០២៣ កំណើននៃការផ្លាស់ប្តូរគិតជាភាគរយចំនួន: 5.9%។ ឥណ្ឌាមានសេដ្ឋកិច្ចធំដែលកំពុងកើនឡើងលឿនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានចំណូលទ្វេដងក្នុងចំណោមមនុស្សម្នាក់ និងកាត់បន្ថយអត្រាភាពក្រីក្រដែលធ្វើឲ្យវាក្លាយជាសេដ្ឋកិច្ចល្អមួយក្នុងចំណោមសេដ្ឋកិច្ចដែលដំណើរការល្អបំផុត។

១២. ហ្វីលីពីន៖ ក្នុងឆ្នាំ២០២៣ កំណើននៃការផ្លាស់ប្តូរគិតជាភាគរយចំនួន: ៦%។ GDP របស់ប្រទេសហ្វីលីពីនត្រូវបានរំពឹងថានឹងកើនឡើង៦,០% នៅឆ្នាំ២០២៣ និង៦,២%នៅឆ្នាំ២០២៤ ដែលគាំទ្រដោយការកើនឡើងនូវការងារពាណិជ្ជកម្ម លក់រាយផលិតកម្ម និងការចំណាយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈ។

១១. បេនីន៖ ក្នុងឆ្នាំ២០២៣ កំណើននៃការផ្លាស់ប្តូរគិតជាភាគរយចំនួន: ៦%។ បេនីនមានអត្រានៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់បំផុតមួយនៅក្នុងតំបន់ WAEMU ភាគច្រើនគឺដោយសារតែទេសចរណ៍ និងការផលិតកាបូប។

10. នីហ្គឺ៖ ក្នុងឆ្នាំ២០២៣ កំណើននៃការផ្លាស់ប្តូរគិតជាភាគរយចំនួន: ៦.១%។ GDP របស់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថានឹងកើនឡើងដល់$ 32 ពាន់លានក្នុងឆ្នាំ២០២៣ ដែលបណ្តាលមកពីការវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្ម និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ។

៩. អេត្យូពី៖ ក្នុងឆ្នាំ២០២៣ កំណើននៃការផ្លាស់ប្តូរគិតជាភាគរយចំនួន: ៦.១%។ GDP របស់ប្រទេសអេត្យូពីបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅឆ្នាំ២០២១ ដែលឈានដល់$ 291ពាន់លានក្នុងការទិញនូវលក្ខខណ្ឌស្មើភាពនៃថាមពល ដែលបណ្តាលមកពីការកើនឡើងនៃសកម្មភាពឧស្សាហកម្ម ការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងផលិតកម្ម ។

៨. រវ៉ាន់ដា៖ ក្នុងឆ្នាំ២០២៣ កំណើននៃការផ្លាស់ប្តូរគិតជាភាគរយចំនួន: ៦.២%។ សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសរវ៉ាន់ដាបានបង្ហាញពីភាពស៊ាំ និងកំណើនឡើងដែលបង្កឡើងដោយវិស័យទេសចរណ៍ដែលមានការកើនឡើងវិញ។

៧. កូត ឌីវ័រ៖ ក្នុងឆ្នាំ២០២៣ កំណើននៃការផ្លាស់ប្តូរគិតជាភាគរយចំនួន: ៦.២%។ GDP របស់ កូត ឌីវ័រ ត្រូវបានរំពឹងថានឹងកើនឡើងដល់ $ 74.09 ពាន់លាននៅឆ្នាំ២០២៣ ដោយសារតែការប្រើប្រាស់ឯកជន និងការវិនិយោគសាធារណៈ។

៦. សាធារណរដ្ឋ ប្រជាធិបតេយ្យ កុងហ្គោ៖ ក្នុងឆ្នាំ២០២៣ កំណើននៃការផ្លាស់ប្តូរគិតជាភាគរយចំនួន: ៦.៣%។ ការវិនិយោគ និងការនាំចេញទៅលើវិស័យរុករករ៉ែជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គោ ។

៥. ហ្វីជី៖ ក្នុងឆ្នាំ២០២៣ កំណើននៃការផ្លាស់ប្តូរគិតជាភាគរយចំនួន: ៧%។ សមត្ថភាពសេដ្ឋកិច្ចបានកែលម្អទៅលើប្រទេសហ្វីជីក្នុងឆ្នាំ២០២២ គឺដោយសារតែការកើនឡើងវិញក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ដែលខ្លាំងជាងការរំពឹងទុក។

៤. ម៉ាល់ឌីវ៖ ក្នុងឆ្នាំ២០២៣ កំណើននៃការផ្លាស់ប្តូរគិតជាភាគរយចំនួន: ៧.២%។ ម៉ាល់ឌីវបានជួបប្រទះនៃការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 គឺដោយសារវិធានការគោលនយោបាយដែលមានប្រសិទ្ធិភាព និងការស្តារឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរណ៍។

៣. សេណេហ្គាល់៖ ក្នុងឆ្នាំ២០២៣ កំណើននៃការផ្លាស់ប្តូរគិតជាភាគរយចំនួន: ៨.៣%។ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗរបស់ប្រទេសសេណេហ្គាល់ គឺបណ្ដាលមកពីកំពង់ផែនៃការនាំចេញដ៏រឹងមាំមួយបានបង្កើនការវិនិយោគឯកជននៅក្នុងវិស័យរ៉ែ និងគម្រោងឧស្ម័នដំបូងរបស់ប្រទេសនេះ។

២. លីប៊ី៖ ក្នុងឆ្នាំ២០២៣ កំណើននៃការផ្លាស់ប្តូរគិតជាភាគរយចំនួន: ១៧.៥%។ សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសលីប៊ី បានពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើឧស្សាហកម្មប្រេងរបស់ខ្លួនដែលនាំឲ្យមានតួលេខ GDP ខ្ពស់បំផុតមួយក្នុងចំណោមតួលេខ GDP ក្នុងចំណោមមនុស្សម្នាក់។

១. ហ្គីយ៉ាណា​៖ ក្នុងឆ្នាំ២០២៣ កំណើននៃការផ្លាស់ប្តូរគិតជាភាគរយចំនួន: ៣៧.៥%។ សេដ្ឋកិច្ចរបស់ហ្គីយ៉ាណាកំពុងរីកចម្រើនដោយសារតែផលិតកម្មប្រេងរបស់ខ្លួនដែលមាន GDP $8.044 ពាន់លាន ក្នុងឆ្នាំ២០២១។ វាត្រូវបានរំពឹងថានឹងកើនឡើងទ្វេដងនូវ GDP របស់ខ្លួនត្រឹមឆ្នាំ២០២៣ដែលបង្កើនចំណូលក្នុងចំណោមមនុស្សម្នាក់ប្រមាណជាង$ 20,000។ នេះនឹងអាចធ្វើឲ្យមានការវិនិយោគដ៏សំខាន់នៅក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ។