ទស្សនៈយុវជន

យុវជនខ្មែរម្នាក់ បានជិះកង់លក្ខណៈផ្សងព្រេងចម្ងាយជិត៨ពាន់គីឡូម៉ែត្រ ទៅដល់ប្រទេសសិង្ហបុរីដោយជោគជ័យ ក្នុងបេសកកម្មជួយកុមារកម្ពុជា
| |

យុវជនខ្មែរម្នាក់ បានជិះកង់លក្ខណៈផ្សងព្រេងចម្ងាយជិត៨ពាន់គីឡូម៉ែត្រ ទៅដល់ប្រទេសសិង្ហបុរីដោយជោគជ័យ ក្នុងបេសកកម្មជួយកុមារកម្ពុជា

លោកហ៊ុន ម៉ានី៖ ជារឿងត្រឹមត្រូវដែលយុវជនបន្តលើកឡើងពីការអរគុណគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានជួយរំដោះពួកគាត់ចេញរបបខ្មែរក្រហម បើទោះបីពួកគាត់មិនបានឆ្លងកាត់ដោយផ្ទាល់ក្នុងសោកនាដកម្មដ៏ឃោរឃៅនោះ
|

លោកហ៊ុន ម៉ានី៖ ជារឿងត្រឹមត្រូវដែលយុវជនបន្តលើកឡើងពីការអរគុណគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានជួយរំដោះពួកគាត់ចេញរបបខ្មែរក្រហម បើទោះបីពួកគាត់មិនបានឆ្លងកាត់ដោយផ្ទាល់ក្នុងសោកនាដកម្មដ៏ឃោរឃៅនោះ