រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុថៃបានព្រមានថា សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសថៃកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺន


លោក Pichai Chunhavajira បានប្រាប់សិក្ខាសាលាធុរកិច្ចមួយថា រដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើការដើម្បីលើកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមកត្រឹម ៣ ភាគរយនៅឆ្នាំនេះ ពីការព្យាករណ៍បច្ចុប្បន្នប្រហែល ២.៥ ភាគរយ។

ប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំទីពីររបស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះ បានពង្រីក ១.៩ ភាគរយកាលពីឆ្នាំមុន ដែលបង្ហាញពីភាពយឺតយ៉ាវផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ដោយសារវាប្រឈមនឹងការនាំចេញខ្សោយ និងបំណុលគ្រួសារខ្ពស់ និងថ្លៃដើមកម្ចី ដោយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាមធ្យមគឺ ១.៧៣ ភាគរយក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះ។

លោក Pichai បាននិយាយថា វិស័យទេសចរណ៍នឹងជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ច ខណៈដែលការមកដល់នៃភ្ញៀវទេសចរបរទេសយ៉ាងហោចណាស់ ៣៥ លាននាក់ត្រូវបានគេរំពឹងថានៅឆ្នាំនេះ ខណៈក្នុងឆ្នាំ២០១៩ មុនពេលជំងឺរាតត្បាតមានអ្នកទស្សនាជិត ៤០ លាននាក់។

លោកក៏បាននិយាយផងដែរថា បំណុលគ្រួសារបច្ចុប្បន្ននៅជាង៩០ភាគរយនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប ដែលទាមទារឱ្យមានការដោះស្រាយជាបន្ទាន់ ចំពេលដែលកំណើនប្រាក់កម្ចីមិនល្អ ។

បន្ថែមលើនេះលោក Pichai បានសង្ឃឹមថា ធនាគារកណ្តាលនឹងបន្ធូរបន្ថយបទប្បញ្ញត្តិកម្ចីទៅតម្លៃសម្រាប់កម្ចីទិញផ្ទះ ដើម្បីគាំទ្រដល់វិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេស។

ប្រភព៖ CNA