រដ្ឋាភិបាលថៃ យកប្រដាល់បុរាណ ឬ Muay Thai ធ្វើជាយុទ្ធសាស្ត្រព្រួញមួយបាញ់បានសត្វពីរ!


ប្រទេសថៃបានដាក់ចេញនូវគម្រោងទិដ្ឋាការពិសេសសម្រាប់ជនបរទេសដែលមកប្រទេសថៃសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាល Muay Thai ដោយអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេបន្តការស្នាក់នៅពី៦០ ទៅ៩០ ថ្ងៃ។

រដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការយុទ្ធសាស្ត្រអំណាចទន់ជាតិ ក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់អំណាចទន់នៅក្នុងវិស័យចំនួន១១ ដែលរួមមាន៖ ពិធីបុណ្យ ទេសចរណ៍ អាហារ សិល្បៈ ការរចនា កីឡា តន្ត្រី សៀវភៅ ភាពយន្ត រឿងភាគ និងស៊េរីម៉ូដ និងហ្គេម ក្នុងនោះប្រដាល់ថៃបុរាណ ឬ Muay Thai គឺជាគោលដៅមួយ។

បន្ទាប់ពីការផ្សព្វផ្សាយនេះ ទីប្រឹក្សានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Pimon Sriwikorn បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី១២ ខែមករាថាប្រទេសថៃនឹងមានទិដ្ឋាការពិសេសសម្រាប់ជនបរទេសដែលចាប់អារម្មណ៍លើការបណ្តុះបណ្តាល Muay Thai ។
ជាធម្មតាជនបរទេសដែលមកប្រទេសថៃដើម្បីហ្វឹកហាត់អាចស្នាក់នៅរយៈពេល៦០ ថ្ងៃតាមទិដ្ឋាការទេសចរណ៍ ប៉ុន្តែជាមួយនឹងទិដ្ឋាការពិសេសនេះ ពួកគេអាចបន្តស្នាក់នៅរហូតដល់៩០ ថ្ងៃ។

ក្រៅពីធ្វើឱ្យជនបរទេសយល់ដឹងកាន់តែច្រើនអំពី Muay Thai លោក Pimon បានសង្កត់ធ្ងន់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងលើកកម្ពស់ស្តង់ដារនៃការបណ្តុះបណ្តាល Muay Thai និងគ្រូបង្ហាត់របស់ខ្លួន។ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញនឹងរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់អ្នកបង្ហាត់ Muay Thai ហើយម្នាក់ៗនឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្របន្ទាប់ពីវគ្គនេះ។

រដ្ឋាភិបាលក៏នឹងលើកទឹកចិត្តគ្រូបង្គោលថៃដែលមានវិញ្ញាបនបត្រធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលនៅក្រៅប្រទេសផងដែរ។ នេះមិនត្រឹមតែធ្វើឱ្យ Muay Thai លេចឡើងលើឆាកអន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងអាចឱ្យគ្រូថៃរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនថែមទៀត៕

ប្រភព៖ The Thaiger