កម្ពុជា

អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថា ការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដើម្បីលើកកម្ពស់ឋានៈរបស់កម្ពុជាក្នុងក្របខណ្ឌអន្តរជាតិ
|

អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថា ការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដើម្បីលើកកម្ពស់ឋានៈរបស់កម្ពុជាក្នុងក្របខណ្ឌអន្តរជាតិ

ក្រុមការងារ BRANDMEDIA សូមសម្តែងការអបអរសាទរ និងគាំទ្រដ៏ស្មោះស្ម័គ្របំផុតជូនចំពោះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ដែលត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រ ត្រាស់បង្គាប់ចាត់តាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់នីតិកាលទី៧ នៃរដ្ឋសភា
|

ក្រុមការងារ BRANDMEDIA សូមសម្តែងការអបអរសាទរ និងគាំទ្រដ៏ស្មោះស្ម័គ្របំផុតជូនចំពោះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ដែលត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រ ត្រាស់បង្គាប់ចាត់តាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់នីតិកាលទី៧ នៃរដ្ឋសភា

បន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្រ បានចេញព្រះរាជក្រឹត្យចាត់តាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មី សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បញ្ជាក់ថា សម្ដេចនឹងបន្តការងារក្នុងមុខនាទីផ្សេងទៀតយ៉ាងតិចត្រឹមឆ្នាំ២០៣៣»
|

បន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្រ បានចេញព្រះរាជក្រឹត្យចាត់តាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មី សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បញ្ជាក់ថា សម្ដេចនឹងបន្តការងារក្នុងមុខនាទីផ្សេងទៀតយ៉ាងតិចត្រឹមឆ្នាំ២០៣៣»

ព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យត្រាស់បង្គាប់ចាត់តាំងឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់នីតិកាលទី៧ នៃរដ្ឋសភា
|

ព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យត្រាស់បង្គាប់ចាត់តាំងឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់នីតិកាលទី៧ នៃរដ្ឋសភា

សំឡេងឆ្នោតដែលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០២៣ គឺជាចំនួនដ៏លើសលប់ដែលបានបំបែកឯកទគ្គកម្មក្នុងពេលបោះឆ្នោតកន្លងមករបស់កម្ពុជា
| |

សំឡេងឆ្នោតដែលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០២៣ គឺជាចំនួនដ៏លើសលប់ដែលបានបំបែកឯកទគ្គកម្មក្នុងពេលបោះឆ្នោតកន្លងមករបស់កម្ពុជា

កម្ពុជា នឹងមានសេវាកម្មហោះហើរតាមរយៈយន្តហោះលើទឹកលើកដំបូង ខណៈរដ្ឋលេខាធិការអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលកំពុងសិក្សាពីលក្ខណៈបច្ចេកទេស និងបទដ្ឋានច្បាប់ពាក់ព័ន្ធលើការហោះហើរ
|

កម្ពុជា នឹងមានសេវាកម្មហោះហើរតាមរយៈយន្តហោះលើទឹកលើកដំបូង ខណៈរដ្ឋលេខាធិការអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលកំពុងសិក្សាពីលក្ខណៈបច្ចេកទេស និងបទដ្ឋានច្បាប់ពាក់ព័ន្ធលើការហោះហើរ