កម្ពុជា

ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី៖ «ការបន្តវេនមុន និងក្រោយគង់តែត្រូវមកដល់ក៏ពិតមែន តែច្បាស់ណាស់ថា ក្រោមការដឹកនាំរបស់បងប្រុស ហ៊ុន ម៉ាណែត ជានាយករដ្ឋមន្រ្តី រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងនៅតែបន្តបម្រើដោយស្មោះស្ម័គ្រចំពោះជាតិ និងប្រជាជន ឥតងាករេ និងមានតែប្រឹងប្រែងទ្វេដងថែមទៀត»
| |

ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី៖ «ការបន្តវេនមុន និងក្រោយគង់តែត្រូវមកដល់ក៏ពិតមែន តែច្បាស់ណាស់ថា ក្រោមការដឹកនាំរបស់បងប្រុស ហ៊ុន ម៉ាណែត ជានាយករដ្ឋមន្រ្តី រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងនៅតែបន្តបម្រើដោយស្មោះស្ម័គ្រចំពោះជាតិ និងប្រជាជន ឥតងាករេ និងមានតែប្រឹងប្រែងទ្វេដងថែមទៀត»

សារពិសេសសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ស្តីពី៖ «ដំណើរការរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្រ្តីថ្មី និងការប្រកាសចាកចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហើយប្រគល់ជូនឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ដើម្បីកាន់តំណែងបន្ត»
| |

សារពិសេសសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ស្តីពី៖ «ដំណើរការរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្រ្តីថ្មី និងការប្រកាសចាកចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហើយប្រគល់ជូនឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ដើម្បីកាន់តំណែងបន្ត»

ឯកឧត្តម នួន ផារ័ត្ន៖ «ដំណើរឆ្ពោះទៅរកការសង្រ្គោះជាតិចេញពីរបប ប៉ុល ពត គឺជាសច្ចភាពប្រវត្តិសាស្ត្រពិត និងបានដាស់អារម្មណ៍យើងខ្ញុំជាយុវជនជំនាន់ក្រោយ ឱ្យហ៊ានលះបង់ខ្ពស់ដើម្បីជាតិមាតុភូមិ»
| |

ឯកឧត្តម នួន ផារ័ត្ន៖ «ដំណើរឆ្ពោះទៅរកការសង្រ្គោះជាតិចេញពីរបប ប៉ុល ពត គឺជាសច្ចភាពប្រវត្តិសាស្ត្រពិត និងបានដាស់អារម្មណ៍យើងខ្ញុំជាយុវជនជំនាន់ក្រោយ ឱ្យហ៊ានលះបង់ខ្ពស់ដើម្បីជាតិមាតុភូមិ»