សុខភាព

សូមត្រៀមលក្ខណៈទាំងអស់គ្នា! WHO បានព្រមានថា ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះ ពិភពលោកនឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរ រួមទាំងគ្រោះរាំងស្ងួត ទឹកជំនន់ ខ្យល់ព្យុះ និងរលកកំដៅយ៉ាងខ្លាំង
|

សូមត្រៀមលក្ខណៈទាំងអស់គ្នា! WHO បានព្រមានថា ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះ ពិភពលោកនឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរ រួមទាំងគ្រោះរាំងស្ងួត ទឹកជំនន់ ខ្យល់ព្យុះ និងរលកកំដៅយ៉ាងខ្លាំង

WHO បានអំពាវនាវឱ្យមានការត្រួតពិនិត្យជាបន្ទាន់ទៅលើថ្នាំក្អកមួយប្រភេទ ដែលមានសារធាតុពុលបណ្ដាលឱ្យស្លាប់ ក្នុងនោះកម្ពុជា ក៏អាចនឹងរងផលប៉ះពាល់ផងដែរ
| |

WHO បានអំពាវនាវឱ្យមានការត្រួតពិនិត្យជាបន្ទាន់ទៅលើថ្នាំក្អកមួយប្រភេទ ដែលមានសារធាតុពុលបណ្ដាលឱ្យស្លាប់ ក្នុងនោះកម្ពុជា ក៏អាចនឹងរងផលប៉ះពាល់ផងដែរ

App កំណត់ត្រាទឹកនោមផ្អែម Carnetdia ដំបូងគេនៅកម្ពុជា បានទទួលជ័យលាភីពានរង្វាន់បច្ចេកវិទ្យានុវានុវត្តន៍សង្គមល្អបំផុតប្រចាំឆ្នាំ២០២២
| | |

App កំណត់ត្រាទឹកនោមផ្អែម Carnetdia ដំបូងគេនៅកម្ពុជា បានទទួលជ័យលាភីពានរង្វាន់បច្ចេកវិទ្យានុវានុវត្តន៍សង្គមល្អបំផុតប្រចាំឆ្នាំ២០២២