សម្រាប់អ្នកដែលពុំធ្លាប់ឆ្លងកូវីដ-១៩ តើវាជាសំណាងឬ?
|

សម្រាប់អ្នកដែលពុំធ្លាប់ឆ្លងកូវីដ-១៩ តើវាជាសំណាងឬ?

តាំងពីឆ្នាំ២០១៩ រហូតដល់២០២២ កូវីដ-១៩ បាននាំមកនូវការរីករាតត្បាតជាសកល ដែលបង្កឱ្យមានផលប៉ះពាល់លើគ្រប់វិស័យ។…

ចង់ឱ្យខួរក្បាលមានសុខភាពល្អ កុំមើលរំលងអាហារទាំង១១ប្រភេទនេះ
|

ចង់ឱ្យខួរក្បាលមានសុខភាពល្អ កុំមើលរំលងអាហារទាំង១១ប្រភេទនេះ

ខួរក្បាល ត្រូវការថាមពលច្រើនក្នុងការគិត ធ្វើចលនា និងដំណើរជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង។ តាមការសិក្សាបង្ហាញថា…

ក្រៅពីលំហាត់ចិត្ត លំហាត់ប្រាណពិសេសបំផុតក្នុងកាលៈទេសៈនេះ
|

ក្រៅពីលំហាត់ចិត្ត លំហាត់ប្រាណពិសេសបំផុតក្នុងកាលៈទេសៈនេះ

ការរក្សាគម្លាតសង្គម ឬដាក់ខ្លួនយេីងឱ្យនៅដាច់ដោយឡែក ពិតណាស់វាជារឿងមួយដ៏ពិបាកសម្រាប់យេីងទាំងអស់គ្នាក្នុងបរិបទនេះ

វីតាមីនទាំង១៣ ដែលយើងគួរតែដឹង!
|

វីតាមីនទាំង១៣ ដែលយើងគួរតែដឹង!

វីតាមីន គឺជាសមាសធាតុសរីរាង្គ (មានន័យថាវាផ្ទុកដោយកាបូន) ឬជាសារធាតុចិញ្ចឹមដែលមនុស្សយើងត្រូវការជាចាំបាច់ក្នុងបរិមាណសមស្របមួយ