សហជីពធំជាងគេបំផុតរបស់ជប៉ុនបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងដំបូងក្នុងការផ្តល់នូវប្រាក់ឈ្នួលដ៏ខ្ពស់ដល់និយោជក


នាថ្ងៃទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣នេះ សហជីពធំជាងគេបំផុតរបស់ជប៉ុនបានសម្រេចនូវកិច្ចព្រមព្រៀងដំបូងសម្រាប់ការកើនឡើងប្រាក់ឈ្នួលដ៏ច្រើនជាមួយនឹងនិយោជក ដោយសារតម្លៃនៃសម្ពាធការរស់នៅកើនឡើងនិងអាជីវកម្មដែលប្រញាប់ប្រញាល់ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីធានាបាននៅពេលបុគ្គលិកមានការធ្លាក់ចុះនៃការងារ។

នៅក្នុងចលនាដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក សហជីពចំនួន18នៅក្រោមដំបូលរបស់ UA Zensen ដែលតំណាងឲ្យកម្មករនៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មវាយនភណ្ឌ និងវិស័យចែកចាយ បានប្រកាសនូវលទ្ធផលដំបូងនៃការចរចាប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំឆ្នាំដែលបានឃ្លាំមើលបានយ៉ាងដិតដល់ដែលគេស្គាល់ ថាជា “ស៊ុនតូ” ។

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានកើតឡើងស្ទើរតែមួយសប្តាហ៍មុនពេលការប្រកាសនៅថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា អំពីលទ្ធផលរបស់ “ស៊ុនតូ” ពីនិយោជកធំជាងគេបំផុតរបស់ជប៉ុនដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្របានកំណត់ជាគំរូសម្រាប់កំណើននៃប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំឆ្នាំជាសារពើពន្ធដែលនឹងមកដល់ចាប់ពីខែមេសានេះតទៅ។

សហជីពទាំង18 បានយល់ព្រមទាំងស្រុងជាមួយនិយោជករបស់ពួកគេសំរាប់ការកើនឡើង ប្រាក់ឈ្នួលជាមធ្យម 5.28% នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សហជីពនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាន។

ក្នុងនោះដែរ នាយករដ្ឋមន្ត្រី Fumio Kishida កំពុងដាក់សម្ពាធទៅលើក្រុមហ៊ុនក្នុងការបង្កើន ប្រាក់ឈ្នួលចំនួន3% ឬច្រើនជាងនេះដើម្បីយកឈ្នះការកើនឡើងនៃការចំណាយលើការរស់នៅ។ ធនាគារជប៉ុនក៏មានបំណងចង់ឃើញការកើនឡើងប្រាក់ឈ្នួលខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីសម្រេចបាននូវអតិផរណាជាមូលដ្ឋានលើតម្រូវការថេរ ។

ដើម្បីសម្រេចបានការកើនឡើងប្រាក់ឈ្នួលរដ្ឋាភិបាល Kishida ត្រូវបានកំណត់ឲ្យធ្វើកិច្ច ប្រជុំរួមមួយ ជាមួយកម្មករ និងគ្រប់គ្រងនៅថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា នៅពេលដែលលទ្ធផលនៃការជៀសវាងដ៏ធំត្រូវបានរំពឹងទុក។

ក្រៅពីសហជីពទាំងនោះក្រោម UA Zensen  ក្រុមមួយចំនួនផ្សេងទៀតរួមទាំងសហជីពផលិតរថយន្តក៏បានប្រកាសផងដែរថា ការទាមទាររបស់កម្មករសំរាប់ប្រាក់ខែខ្ពស់ត្រូវបាន បំពេញមុនថ្ងៃកំណត់ក្នុងថ្ងៃទី15 ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣។

ប្រភព: REUTERS