ជប៉ុន គ្រោងប្រកាសជួយ ប្រទេសអាស៊ី អាគ្នេយ៍ ក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍ AI


ប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយថា ខ្លួននឹងជួយបណ្តាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ បណ្តុះបណ្តាលគំរូភាសាធំៗ (LLMs) ជាភាសាក្នុងស្រុករបស់ពួកគេ ដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពជឿនលឿននៃបញ្ញាសិប្បនិមិត្ត (AI) នៅក្នុងតំបន់។

នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន លោក Fumio Kishida គ្រោងនឹងប្រកាសពីគំនិតផ្តួចផ្តើមសាធារណៈ និងឯកជន នៅថ្ងៃទី៥ ខែកក្កដា ក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលធុរកិច្ចអាស៊ី ដែលរៀបចំដោយសហព័ន្ធធុរកិច្ចជប៉ុន (Keidanren)។

ដោយសាររដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមើលឃើញថា AI និង decarbonisation ជាតំបន់ដែលប្រទេសនេះអាចផ្តល់ជំនួយពិសេសដល់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) នាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជំរុញភាពជាដៃគូកាន់តែច្រើនរវាងក្រុមហ៊ុន AI និងអាជីវកម្មរបស់ជប៉ុននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី ម៉ាឡេស៊ី វៀតណាម និងប្រទេសតំបន់ដែលនៅសល់ រួមទាំងគំរូភាសាធំៗ។

LLMs គឺជាគំរូ AI បង្កើតថាមពលដូចជា ChatGPT ។ ដោយសារតែពួកគេត្រូវការការបណ្តុះបណ្តាលលើទិន្នន័យដ៏ច្រើន ភាពជឿនលឿនកាន់តែច្រើនកំពុងត្រូវបានបង្កើតឡើងជាភាសាដែលគេប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយ ដូចជាភាសាអង់គ្លេសជាដើម។

ប្រទេសជប៉ុនរំពឹងថា អ្នកអភិវឌ្ឍ AI របស់ខ្លួនធ្វើការជាមួយដៃគូនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដើម្បីបណ្តុះបណ្តាល LLMs នៅក្នុងបរិបទភាសា និងវប្បធម៌ក្នុងតំបន់ រួមទាំងដោយការចងក្រងទិន្នន័យអត្ថបទ និងសំឡេង និងគំរូនៃការសាកល្បង។

យោងតាម VNA បានឱ្យដឹងថា ជប៉ុនក៏មានគម្រោងក្នុងការផ្តល់នូវធនធានកុំព្យូទ័រ ដូចជាអង្គភាពដំណើរការក្រាហ្វិកដែលប្រើសម្រាប់ដំណើរការទិន្នន័យ ដល់បណ្តាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរ។

ភាព ជា ដៃគូ មួយ រវាងជប៉ុនជាមួយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួន នៅអាស៊ានបាន ចាប់ ផ្តើម រួច ហើយ។ Kishida ក៏នឹងពិភាក្សាអំពីគំនិតផ្តួចផ្តើមក្រោមផែនការកសាងជំនាញឌីជីថលដែលមានគោលបំណងបណ្តុះបណ្តាលមនុស្ស ១០០,០០០ នាក់ក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំដោយសហការជាមួយសមាជិកអាស៊ាន។

ប្រភព៖ The Star