|

តើក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ប្រទេសណាបញ្ជូននិស្សិតទៅសិក្សានៅបរទេសច្រើនជាងគេ?


ប្រទេសវៀតណាម ជាប្រទេសដែលនាំមុខគេក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) ក្នុងការបញ្ជូននិស្សិតទៅសិក្សានៅបរទេស បន្ទាប់មកគឺឥណ្ឌូនេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី និងថៃ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ស្ថិតិរបស់អង្គការ UNESCO បង្ហាញថា ចំនួននិស្សិតដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបញ្ជូនទៅក្រៅប្រទេសមានចំនួនរាប់ម៉ឺននាក់។

ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ និងច្នៃប្រឌិតជាច្រើនកំពុងត្រឡប់ទៅប្រទេសវៀតណាមវិញ ដោយសារភាគច្រើននៃការទទួលស្គាល់របស់ប្រទេសនូវគុណសម្បត្តិ និងការប្រកួតប្រជែងនៃការបញ្ជូននិស្សិតទៅក្រៅប្រទេស ជាពិសេសទៅកាន់សាកលវិទ្យាល័យល្បីៗ ដើម្បីបង្កើនធនធានរបស់ខ្លួន។

ជាងនេះទៅទៀត ការកើនឡើងនៃចំនួននិស្សិតវៀតណាមកំពុងជ្រើសរើសត្រឡប់ទៅរស់នៅ និងធ្វើការនៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សា។ ជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមសម្រេចបាននូវអត្រាកំណើនពិភពលោក ភាពទាក់ទាញរបស់ខ្លួនចំពោះសាជីវកម្មធំៗដូចជា LG និង Alibaba បានកើនឡើង។

ដោយឡែក យោងតាមទិន្នន័យរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវលើប្រទេសធំៗចំនួន៦ នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ បានព្យាករណ៍ថា វៀតណាមនឹងប្រកាសពីអត្រាកំណើនខ្ពស់បំផុតក្នុងតំបន់ទាក់ទងនឹងទំហំសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅឆ្នាំ២០២៥។

ប្រភព៖ VNA