| |

អបអរសាទរ! កម្ពុជាមានកម្រិត IQ ខ្ពស់បំផុតនៅអាស៉ីអាគ្នេយ៍បន្ទាប់ពីសិង្ហបុរី និងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី១៥ នៅទូទាំងពិភពលោក


ព័ត៌មានពី World of Statistics បានដកស្រង់ការស្រាវជ្រាវលើកម្រិត IQ ក្នុងឆ្នាំ2024 បានបង្ហាញថា តៃវ៉ាន់ និងជប៉ុនបាននាំមុខជាមួយនឹងពិន្ទុ IQ 106.48 តាមពីក្រោយដោយសិង្ហបុរីដែលមាន IQ ជាមធ្យម 105.89។

ចំណាត់ថ្នាក់បន្ទាប់បានទៅលើជនជាតិចិនដែលមាន IQ ជាមធ្យម 104.1 ដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី 5 នៅទូទាំងពិភពលោក។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ ជនជាតិអាមេរិកមាន IQ ជាមធ្យម 97.4 ដោយស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី 29 ។

ដោយឡែក សម្រាប់កម្រិត IQ ជាមធ្យមនាំមុខរបស់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ាន គឺប្រទេសសិង្ហបុរី បន្ទាប់មកកម្ពុជាយើងដែលមាន IQ ជាមធ្យម 99.75 ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទី 15 ទូទាំងពិភពលោក។ ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី 52 នៅលើពិភពលោកដែលមាន IQ ជាមធ្យម 91.18 ខណៈដែលប្រទេសវៀតណាមជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី 60 ជាមួយនឹង IQ ជាមធ្យម 89.5 និងប្រទេស ថៃ ស្ថិត នៅ លេខ រៀង ទី ៦៤ នៅ ទូទាំង ពិភពលោក ដោយ មាន IQ មធ្យម ៨៨.៨៧។

គួរបញ្ជាក់ថា កត្តាជាច្រើនរួមចំណែកដល់ការវាស់វែងកម្រិតIQ មធ្យមរួមមាន៖

ទី១ ហ្សែន៖ ការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាពន្ធុវិទ្យាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុង IQ ។ លក្ខណៈដែលទទួលមរតកអាចមានឥទ្ធិពលលើសមត្ថភាពយល់ដឹង។

ទី២ លក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច៖ ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំមានទំនោរផ្តល់ការអប់រំ និងអាហារូបត្ថម្ភកាន់តែប្រសើរ ដែលប៉ះពាល់ដល់កម្រិត IQ ជាមធ្យម។

ទី៣ ការអប់រំ៖ ការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍបញ្ញា និងមានឥទ្ធិពលលើ IQ មធ្យម។

ទី៤ សុខភាព៖ សុខភាពល្អ ជាពិសេសក្នុងវ័យកុមារភាព មានឥទ្ធិពលលើការអភិវឌ្ឍន៍បញ្ញា និងកម្រិត IQ ជាមធ្យម។

ទី៥ កត្តាផ្សេងទៀត៖ ទិដ្ឋភាពវប្បធម៌ បរិស្ថាន និងការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាគឺជាកត្តាបន្ថែមដែលមានឥទ្ធិពលលើ IQ ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាជារឿងសំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់ថា IQ គឺគ្រាន់តែជារង្វាស់មួយ ហើយមិនចាប់យកភាពវៃឆ្លាតរបស់មនុស្សទាំងស្រុងនោះទេ។ ភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតត្រូវបានជះឥទ្ធិពលដោយកត្តាផ្សេងៗដូចជា បំណិនជីវិត ការលើកទឹកចិត្ត ការឧស្សាហ៍ព្យាយាម និងការតស៊ូជាដើម៕

ប្រភព៖ The Nation