អាស៊ី ក្លាយជាបង្អែករបស់រុស្ស៊ីលើការនាំចេញ ក្រោយពេលលោកខាងលិចដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លាំងមិនធ្លាប់មានលើប្រទេសនេះ


ទិន្នន័យសេវាកម្មគយរបស់រុស្ស៊ីបានបង្ហាញថា ការពឹងផ្អែករបស់រុស្ស៊ីលើពាណិជ្ជកម្មជាមួយអាស៊ីបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅឆ្នាំ២០២៣ ខណៈពេលដែលអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនជាមួយទីផ្សារអឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះ ដោយចំណែកអាស៊ីនៃការនាំចេញ និងការនាំចូលរបស់រុស្ស៊ីកើនឡើងដល់៧២% និង៦៨% រៀងគ្នា។

ទីក្រុងមូស្គូបានបញ្ឈប់ការបោះពុម្ពផ្សាយលម្អិតអំពីស្ថិតិនាំចេញ និងនាំចូលប្រចាំខែភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានចាប់ផ្តើមការលុកលុយអ៊ុយក្រែនកាលពីពីរឆ្នាំមុន ហើយបណ្តាប្រទេសលោកខាងលិចបានចាប់ផ្តើមដាក់ទណ្ឌកម្មដែលមិនធ្លាប់មានដោយសារតែទង្វើនេះ។

សេវាគយរបស់រុស្ស៊ីបានរក្សាការនាំចេញ និងការនាំចូល ប៉ុន្តែតារាងទាំងពីរដែលខ្លួនបានបង្ហាញនៅតែបង្ហាញថាការពឹងផ្អែករបស់ខ្លួនលើបណ្តាប្រទេសអាស៊ីបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងទិសដៅពាណិជ្ជកម្មទាំងពីរដែលជាប្រតិកម្មទៅនឹងទណ្ឌកម្មរបស់លោកខាងលិច។

យោងតាមទិន្នន័យបានឱ្យដឹងថា ការនាំចេញសរុបរបស់រុស្ស៊ីក្នុងឆ្នាំ២០២៣ បានធ្លាក់ចុះ២៨.៣% មកនៅត្រឹម៤២៥.១ ពាន់លានដុល្លារ ជាមួយនឹងការផ្គត់ផ្គង់ទៅអឺរ៉ុបធ្លាក់ចុះ៦៨% មកនៅត្រឹម៨៤.៩ ពាន់លានដុល្លារ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ការនាំចេញទៅកាន់អាស៊ីបានកើនឡើង៥.៦% ដល់៣០៦.៦ ពាន់លានដុល្លារ ខណៈដែលចំណែកនៃតំបន់នេះក្នុងការនាំចេញរបស់រុស្ស៊ីបានកើនឡើងដល់៧២% ពី៤៩% ក្នុងឆ្នាំ២០២២។

ការនាំចូលសរុបរបស់រុស្ស៊ីក្នុងឆ្នាំ២០២៣ បានកើនឡើង១១.៧% ដល់២៨៥.១ ពាន់លានដុល្លារ ខណៈដែលការផ្គត់ផ្គង់ពីអឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះ១២.៣% មកនៅត្រឹម៧៨.៥ ពាន់លានដុល្លារ ខណៈដែលការនាំចូលពីអាស៊ីកើនឡើង២៩.២% ដល់១៨៧.៥ ពាន់លានដុល្លារ។

ទិន្នន័យដដែលបានបង្ហាញថា ការនាំចូលសរុបរបស់រុស្ស៊ីបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ២០២៣ ជាមួយនឹងគ្រឿងម៉ាស៊ីន ឧបករណ៍ យានជំនិះ និងផលិតផលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតកើនឡើង២៤% ដល់១៤៦ ពាន់លានដុល្លារ។ ការនាំចេញនូវអ្វីដែលសេវាគយហៅថា “ផលិតផលរ៉ែ” – រួមទាំងផលិតផលថាមពលដូចជាប្រេង – បានធ្លាក់ចុះ៣៣.៦% ដល់២៦០.១ ពាន់លានដុល្លារ ខណៈដែលការនាំចេញលោហៈ និងផលិតផលលោហធាតុបានធ្លាក់ចុះ១៥% មក៦០ ពាន់លានដុល្លារ។

ប្រភព៖ Reuters