លោកជំទាវ ចម និម្មល អនុញ្ញាតជូនលោកសាស្រ្តាចារ្យ Tetsuya Watanabe ប្រធានវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន និងអាស៊ីបូព៌ា និងប្រតិភូ ចូលជួបសម្តែងការគួរសម


នាព្រឹកថ្ងៃពុធ ទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ នៅទីស្តីការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម លោកជំទាវ ចម និម្មល រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម អនុញ្ញាតជូនលោកសាស្រ្តាចារ្យ Tetsuya Watanabe ប្រធានវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន និងអាស៊ីបូព៌ា និងប្រតិភូ ចូលជួបសម្តែងការគួរសម។

ក្នុងជំនួបនាឱកាសនេះ លោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រី និងលោកប្រធានវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន និងអាស៊ីបូព៌ា បានពិភាក្សាការងារអំពីការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន និងអាស៊ីបូព៌ា (ERIA)។

សូមបញ្ជាក់ថា វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់អាស៊ាន និងអាស៊ីបូព៌ា (ERIA) គឺជាអង្គការអន្តរជាតិដែលផ្តល់ការស្រាវជ្រាវ និងការគាំទ្រគោលនយោបាយដល់អាស៊ាន និងតំបន់អាស៊ីបូព៌ាដ៏ទូលំទូលាយ និងដំណើរការកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន និងអាស៊ីបូព៌ា។ ការស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយ ERIA ផ្តោតលើសសរស្តម្ភចំនួនបី៖ ការធ្វើឱ្យស៊ីជម្រៅសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ច ការបង្រួមគម្លាតក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ និងការសម្រេចបាននូវការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងតំបន់។ ការបង្កើត ERIA ត្រូវបានយល់ព្រមជាផ្លូវការក្នុងចំណោមប្រមុខរដ្ឋាភិបាលចំនួន 16 នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលបូព៌ាលើកទី 3 នៅប្រទេសសិង្ហបុរី នៅថ្ងៃទី 21 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2007។ វាធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ាន អ្នកស្រាវជ្រាវ និងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវមកពីអាស៊ីបូព៌ា។