«លក្ខណៈអច្ឆរិយមួយ កើតឡើងតែនៅលើប្រាសាទអង្គរវត្តនៃប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះ»
|

«លក្ខណៈអច្ឆរិយមួយ កើតឡើងតែនៅលើប្រាសាទអង្គរវត្តនៃប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះ»

ដោយយោងទៅតាមក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ បានឱ្យដឹងថា ព្រឹត្តិការណ៍ពិសេស «ថ្ងៃរះចំកំពូលកណ្ដាលនៃប្រាសាទអង្គរវត្ត» …

ផ្ទាំងចម្លាក់ព្រះពុទ្ធប្បដិមាលើសិលា បែរព្រះភក្ដ្រទៅទិសខាងត្បូងត្រូវបានរកឃើញនៅ…
|

ផ្ទាំងចម្លាក់ព្រះពុទ្ធប្បដិមាលើសិលា បែរព្រះភក្ដ្រទៅទិសខាងត្បូងត្រូវបានរកឃើញនៅ…

មីៗនេះផ្ទាំងចម្លាក់ព្រះពុទ្ធប្បដិមាដែលគង់ផ្ទុំបែរព្រះភក្រ្តទៅទិសទក្សិណត្រូវបានគេរកឃើញនៅលើភ្នំកងវ៉ា ខេត្តពេោធិ៍សាត់ នេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រ South China Morning Post ចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា កន្លងទៅនេះ