|

ផ្ទាំងចម្លាក់ព្រះពុទ្ធប្បដិមាលើសិលា បែរព្រះភក្ដ្រទៅទិសខាងត្បូងត្រូវបានរកឃើញនៅ…


ថ្មីៗនេះផ្ទាំងចម្លាក់ព្រះពុទ្ធប្បដិមាដែលគង់ផ្ទុំបែរព្រះភក្រ្តទៅទិសទក្សិណត្រូវបានគេរកឃើញនៅលើភ្នំកងវ៉ា ខេត្តពេោធិ៍សាត់ នេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រ South China Morning Post ចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា កន្លងទៅនេះ។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ផ្ទាំងចម្លាក់ព្រះពុទ្ធប្បដិមានេះដែរមានទទឹងប្រវែង ២.៥ម៉ែត្រ និងកម្ពស់ ៦ម៉ែត្រ ដែលជារចនាបថមួយស្ថិតនៅចន្លោះស.វ.ទី៤ និងទី៧៕

រូបភាព៖ Peter Ford

ព័ត៌មានលម្អិត៖ https://www.scmp.com/…/lost-treasures-emerge-cambodias…