ពាណិជ្ជកម្ម

លោកជំទាវ ចម និម្មល៖ “ជាងពេលណាៗទាំងអស់ ប្រធានបទសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារ ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាល ចាត់ទុកជាបញ្ហាសំខាន់ទី១ ក្នុងចំណោមអតុល្យភាពទាំង១២”
| |

លោកជំទាវ ចម និម្មល៖ “ជាងពេលណាៗទាំងអស់ ប្រធានបទសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារ ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាល ចាត់ទុកជាបញ្ហាសំខាន់ទី១ ក្នុងចំណោមអតុល្យភាពទាំង១២”

សម្ដេចតេជោប្រធានព្រឹទ្ធសភា៖ កម្ពុជាចង់ឱ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឯករាជ្យ ដោយពឹងផ្អែកលើការខិតខំដោយខ្លួនឯង ពុំពឹងផ្អែកទៅលើភាពអនុគ្រោះ ឬជំនួយពីខាងក្រៅ
|

សម្ដេចតេជោប្រធានព្រឹទ្ធសភា៖ កម្ពុជាចង់ឱ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឯករាជ្យ ដោយពឹងផ្អែកលើការខិតខំដោយខ្លួនឯង ពុំពឹងផ្អែកទៅលើភាពអនុគ្រោះ ឬជំនួយពីខាងក្រៅ

សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត ជំរុញឱ្យវិស័យឯកជនចូលរួមជាដៃគូជិតស្និទ្ធជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនជូនប្រទេសជាតិ និងប្រជាជន
| |

សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត ជំរុញឱ្យវិស័យឯកជនចូលរួមជាដៃគូជិតស្និទ្ធជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនជូនប្រទេសជាតិ និងប្រជាជន

រួសរាន់ឡើង! ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នឹងរៀបចំវេទិកាស្វាយចន្ទី ដោយអនុញ្ញាតឱ្យគ្រប់តួអង្គពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យស្វាយចន្ទី អាចចូលរួមតាំងបង្ហាញបាន
|

រួសរាន់ឡើង! ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នឹងរៀបចំវេទិកាស្វាយចន្ទី ដោយអនុញ្ញាតឱ្យគ្រប់តួអង្គពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យស្វាយចន្ទី អាចចូលរួមតាំងបង្ហាញបាន