|

ឯកឧត្តម នួន ផារ័ត្ន ទទួលជួបសម្តែងការគួរសមជាមួយអ្នកតំណាងជាន់ខ្ពស់ថ្មីរបស់ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៃប្រទេសជប៉ុន (JICA) ប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា


នារសៀលថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ ឯកឧត្តម នួន ផារ័ត្ន អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ តំណាងឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អភិបាល នៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ ទទួល ជួបសម្តែងការគួរសមជាមួយអ្នកតំណាងជាន់ខ្ពស់ថ្មីរបស់ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៃប្រទេសជប៉ុន (JICA) ប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

JICA គឺជាទីភ្នាក់ងារជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ក្រៅប្រទេសផ្លូវការ (ODA) របស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន។ អង្គការនេះត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីផ្តល់ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងបច្ចេកទេសដល់រដ្ឋដែលកំពុងអភិវឌ្ឍនៅទូទាំងវិស័យ។

សាជីវកម្មជប៉ុនកំពុងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ជំនួយរបស់ JICA ដូចជាការពង្រឹងបណ្តាញភ័ស្តុភារទាំងផ្នែករឹង និងផ្នែកទន់ ដូចជាផ្លូវថ្នល់ កំពង់ផែ និងនីតិវិធីគយនៅលើច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចភាគខាងត្បូង និងការគាំទ្រផ្នែកទន់ដ៏ទូលំទូលាយដូចជា ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សក្នុងឧស្សាហកម្ម គឺជាការរួមចំណែកដល់សកម្មភាពរបស់ វិស័យឯកជន។

ជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះ ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុន (JICA) បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងកម្ចីជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅរាជធានីភ្នំពេញ រាជធានី ដើម្បីផ្តល់កម្ចី ODA របស់ជប៉ុនចំនួន ២១,១០៤ លានយ៉េនសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មន្ទីរពេទ្យក្នុងតំបន់។

ដើម្បីពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការសម្រេចបានប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០ អង្គការ JICA កំពុងផ្តោតលើការគាំទ្ររបស់ខ្លួនលើការអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មតាមរយៈការលើកកម្ពស់វិស័យកសិកម្ម ការកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ការលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតកាន់តែប្រសើរឡើង តាមរយៈការថែទាំសុខភាព និងការផ្គត់ផ្គង់ទឹក និងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធលូ ក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់សង្គមប្រកបដោយនិរន្តរភាពតាមរយៈការពង្រឹងអភិបាលកិច្ច តាមរយៈកំណែទម្រង់ច្បាប់ផងដែរ។

ប្រភព៖ JICA, Nuon Pharath