លោក Wang Yi នឹង ធ្វើ ទស្សនកិច្ច នៅ ប្រទេស ឥណ្ឌូណេស៊ី កម្ពុជាឆាប់ៗនេះ ខណៈអ្នកឃ្លាំមើលយល់ឃើញថា វាមានពាក់ព័ន្ធនឹងជម្លោះយោធាណាមួយលើកោះតៃវ៉ាន់


លោក Wang Yi នឹង ធ្វើ ទស្សនកិច្ច នៅ ប្រទេស ឥណ្ឌូណេស៊ី កម្ពុជាឆាប់ៗនេះ ខណៈអ្នកឃ្លាំមើលយល់ឃើញថា វាមានពាក់ព័ន្ធនឹងជម្លោះយោធាណាមួយលើកោះតៃវ៉ាន់

អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិន លោក Lin Jian បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារថា រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិន លោក Wang Yi នឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី កម្ពុជា និងប៉ាពួញូហ្គីណេ (PNG) ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៨ ដល់ថ្ងៃទី ២៣ ខែមេសា។

លោក Wang ក៏ជាសមាជិកការិយាល័យនយោបាយនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស CPC និងជាប្រធានការិយាល័យគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនឹងធ្វើជាប្រធានកិច្ចប្រជុំលើកទីបួននៃយន្តការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការសន្ទនាកម្រិតខ្ពស់រវាងចិន និងឥណ្ឌូនេស៊ី និងកិច្ចប្រជុំលើកទីប្រាំពីររបស់ប្រទេសចិន។

គោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំនេះ ត្រូវបានអ្នកឃ្លាំមើលយល់ឃើញថា វាមានសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងជម្លោះយោធាណាមួយលើកោះតៃវ៉ាន់។

លោក Wang នឹងធ្វើជាប្រធានសម័យប្រជុំនៃយន្តការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកិច្ចសន្ទនាកម្រិតខ្ពស់ចិន-ឥណ្ឌូនេស៊ី មុននឹងបន្តធ្វើជាប្រធានកិច្ចប្រជុំចំនួនពីរនៃគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តររដ្ឋាភិបាលចិន-កម្ពុជា។

គួរបញ្ជាក់ថា ប្រទេសចិនគឺជាប្រភពដ៏ធំបំផុតមួយនៃការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ហើយបានចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារទៅក្នុងគម្រោងនៅក្នុងប្រទេសប្រជុំកោះនេះ។

ប្រភព៖ Hongkongfp