អ្នកជំនាញព្រមានថា សេដ្ឋកិច្ចថៃស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរ ដែលមនុស្សភាគច្រើនមិនបានដឹង!


ធនាគារិកឈានមុខគេមួយរូបបាននិយាយថា បញ្ហាប្រឈមសេដ្ឋកិច្ចថៃបច្ចុប្បន្នត្រូវតែដោះស្រាយ និងដោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅឆ្នាំនេះ និងក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខ។ លោក Arthit Nantawittaya នាយកប្រតិបត្តិនៃ SCBX Plc បានសម្តែងការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់អំពីសេដ្ឋកិច្ចថៃបន្ទាប់ពីវិបត្តិ Covid។

លោកបានចង្អុលបង្ហាញថា ប្រជាជនថៃភាគច្រើនជួបការលំបាកដោយមានប្រាក់ចំណូលមិនគ្រប់គ្រាន់។ បុគ្គលមួយចំនួនត្រូវងាកទៅរកប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ការចំណាយលើការរស់នៅរបស់ពួកគេ ដែលនាំឱ្យមានការកើនឡើងបន្ថែមទៀតនៃបំណុលគ្រួសារ។ លោក Arthit បានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការជំនួយ និងបានព្រមានថា សេដ្ឋកិច្ចថៃស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរ ដែលមនុស្សភាគច្រើនប្រហែលជាមិនបានឃើញច្បាស់នោះទេ។

លោក Arthit បាននិយាយថា គាត់ព្រួយបារម្ភអំពីបំណុលដែលរីករាលដាល និងប្រាក់ចំណូលមិនគ្រប់គ្រាន់។ លោកបានបន្តថា ដោយពិនិត្យមើលទិដ្ឋភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលពីរត្រីមាសកន្លងមក សូចនាករផ្សេងៗបង្ហាញថា សេដ្ឋកិច្ចថៃកំពុងធ្លាក់ចុះជាលំដាប់ ជាពិសេសប៉ះពាល់ដល់ក្រុមចំណូលទាបដែលជាផ្នែកសំខាន់នៃចំនួនប្រជាជន។ ពួកគេអាចប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិប្រាក់ចំណូល មិនអាចបំពេញការចំណាយ ឬទ្រទ្រង់ជីវភាពរបស់ពួកគេ ដែលនាំឱ្យមានបញ្ហាបំណុលគ្រួសារកើនឡើង។ ទោះបីជាមានសញ្ញាខ្លះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយ បំណុលគ្រួសារ និងបញ្ហារចនាសម្ព័ន្ធយូរអង្វែងកំពុងបំផ្លាញសក្តានុពលកំណើនរបស់ប្រទេសថៃ។

សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសថៃបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយជំងឺរាតត្បាត។ សេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងលើវិស័យទេសចរណ៍ និងការនាំចេញ ប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដោយសារការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថអ្នកប្រើប្រាស់ និងគំរូផលិតផល ដែលជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសថៃ។ កត្តានេះបាននាំឲ្យមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរជាងសម្រាប់ប្រទេសថៃបើធៀបនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិស្រដៀងគ្នានេះ។

ភាពប្រកួតប្រជែង អសមត្ថភាពក្នុងការវិនិយោគ ឬពង្រីកអាជីវកម្មថ្មី និងផលប៉ះពាល់លើក្រុមដែលទន់ខ្សោយ កំពុងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ចំពោះបញ្ហាប្រឈមដែលសេដ្ឋកិច្ចថៃជួបប្រទះ។ Arthit បានសង្កត់ធ្ងន់ថា បើគ្មានជំនួយពិតប្រាកដ និងវិធីសាស្ត្រថ្មីទេការរំពឹងថា ប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនឹងងើបឡើងវិញដោយខ្លួនឯងនឹងពិបាក។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ លោកបានចង្អុលបង្ហាញថា ប្រសិនបើប្រជាជនភាគច្រើនមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរទេនោះ ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ជាបន្ទាន់ ដើម្បីដោះស្រាយកង្វល់ជាបន្ទាន់ទាំងនេះ។

The nation