វៀតណាម ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី១២ ក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ីដែលមានគុណភាពជីវិតល្អបំផុត


យោងតាមសេចក្តីលម្អិតដែលបានផ្តល់ឱ្យដោយធនាគារពិភពលោក (WB) ប្រទេសវៀតណាម បានរាយការណ៍ពីការវាយតម្លៃនៃប្រសិទ្ធភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលចំនួន៥៩.៤៣% ក្នុងឆ្នាំ២០២២ ។ ការវាយតម្លៃសន្ទស្សន៍សេរីភាពសេដ្ឋកិច្ចឈរនៅ៦១.៨០ គិតត្រឹមឆ្នាំ២០២៣។ ដូច្នេះការវាយតម្លៃរបស់ Insider Monkey សម្រាប់វៀតណាមគឺ៦០.៦១៥ ក្នុងចំណោម១០០។

ប្រទេសសិង្ហបុរីបាននាំមុខគេជាមួយនឹងការ វាយតម្លៃ៩១.៩៥ ក្នុងចំណោម១០០ ។ ចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំង៥ នៃបញ្ជីរួមមានប្រទេសជប៉ុន សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ អារ៉ាប់រួម ប្រ៊ុយណេ និងកាតា។ ដោយឡែក មានប្រទេសផ្សេងទៀតរួមមាន៖ ម៉ាឡេស៊ី បារ៉ែន ឥណ្ឌូណេស៊ី អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត ប៊ូតង់ និងវៀតណាម ដែលបង្កើតបញ្ជីប្រទេសអាស៊ីទាំង១២ ដែលមានគុណភាពជីវិតល្អបំផុត។

យោងតាមព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ឱ្យដោយ Insider Monkey អាស៊ីគឺជាតំបន់ចម្រុះដែលមានប្រទេសមួយចំនួនបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពគួរឱ្យកត់សម្គាល់ទាក់ទងនឹងការលើកកម្ពស់គុណភាពនៃជីវិត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រភពដដែលបានសរសេរថា បណ្តាប្រទេសអាស៊ីត្រូវតែបង្កើនការវិនិយោគ កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រាប់ការរៀបចំផែនការប្រជាសាស្រ្តសមស្រប និងចាប់ផ្តើមគំនិតផ្តួចផ្តើមសម្រាប់សមភាពយេនឌ័រ ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរពីភាពក្រីក្រ និងការអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចទៅជាស្ថានភាពសន្តិសុខ សុខុមាលភាព និងការលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិត។

គេហទំព័រនេះ បានកត់សម្គាល់ថា ទោះបីជាបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះអាចទប់ទល់នឹងវឌ្ឍនភាពនៃទ្វីបអាស៊ីក៏ដោយ ក៏ប្រទេសជាច្រើននៅទូទាំងតំបន់បានអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តរីកចម្រើនក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតតាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប។ ពង្រឹងអំណាចទិញសាធារណៈ; និងការកែលម្អលទ្ធភាពទទួលបានធនធានសេដ្ឋកិច្ច សុខុមាលភាព និងសេវាកម្ម។

ប្រភព៖ VOV