របៀបរស់នៅ

អ្នកចូលចិត្តស្កែន QR Code ដើម្បីទូទាត់សាច់ប្រាក់ ឬភ្ជាប់ WIFI ប្រយ័ត្នបាត់ទិន្នន័យទាំងមិនដឹងខ្លួន!មកដឹងពីល្បិចលួចទិន្នន័យរបស់ពួក Hacker តាម QR Code និងវិធីការពារទាំងអស់គ្នា
| |

អ្នកចូលចិត្តស្កែន QR Code ដើម្បីទូទាត់សាច់ប្រាក់ ឬភ្ជាប់ WIFI ប្រយ័ត្នបាត់ទិន្នន័យទាំងមិនដឹងខ្លួន!មកដឹងពីល្បិចលួចទិន្នន័យរបស់ពួក Hacker តាម QR Code និងវិធីការពារទាំងអស់គ្នា

គំរូល្អ! ប្រជាពលរដ្ឋក្រុងព្រះសីហនុ សហការបើកផ្លូវជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធ ដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរទៅមកករណីមានអគ្គិភ័យ ឬឧបទ្ទវហេតុផ្សេងៗក្នុងតំបន់
| |

គំរូល្អ! ប្រជាពលរដ្ឋក្រុងព្រះសីហនុ សហការបើកផ្លូវជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធ ដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរទៅមកករណីមានអគ្គិភ័យ ឬឧបទ្ទវហេតុផ្សេងៗក្នុងតំបន់

សម្ដេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចូលទៅបញ្ចេញមតិគាំទ្រ ការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តម ស សុខា ព្រមទាំងបានអរគុណនិងកោតសរសើរចំពោះបុរសដែលជាអ្នកជួយលើកម៉ូតូ
| | |

សម្ដេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចូលទៅបញ្ចេញមតិគាំទ្រ ការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តម ស សុខា ព្រមទាំងបានអរគុណនិងកោតសរសើរចំពោះបុរសដែលជាអ្នកជួយលើកម៉ូតូ

ឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាស្រូវចុះថោក អភិបាលបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ អំពាវនាវដល់អាជីវករ ឈ្មួញទិញស្រូវ និងម្ចាស់រោងម៉ាស៊ិនកិនស្រូវទាំងអស់ ជៀសវាងការទិញទម្លាក់ទន្ទាបថ្លៃខ្លាំង
| |

ឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាស្រូវចុះថោក អភិបាលបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ អំពាវនាវដល់អាជីវករ ឈ្មួញទិញស្រូវ និងម្ចាស់រោងម៉ាស៊ិនកិនស្រូវទាំងអស់ ជៀសវាងការទិញទម្លាក់ទន្ទាបថ្លៃខ្លាំង