សម្ដេច ហ៊ុន សែន«បើមិនមានវិធីធ្វើនយោបាយ កុំធ្វើអ្នកនយោបាយ»
|

សម្ដេច ហ៊ុន សែន«បើមិនមានវិធីធ្វើនយោបាយ កុំធ្វើអ្នកនយោបាយ»

នាព្រឹកថ្ងៃទី ០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១នេះ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានរៀបចំពិធីសម្ភោធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវ ស្ថានីយ៍ប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់