|

កម្ពុជានឹងទទួលរងឥទ្ធិពលពីព្រុះ ទីហ្វុង ដែលនឹងចូលមកដល់ភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសចិននៅថ្ងៃទី២កញ្ញាខាងមុខនេះ


យោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្តីពីការព្យាករណ៍អាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ដល់ថ្ងៃទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ ដោយបានបញ្ជាក់ថា កម្ពុជានឹងទទួលឥទ្ធិពលពីប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបអូសបន្លាយលើភាគខាងជើង ថៃ ឡាវ និងវៀតណាម រួមជាមួយនឹងឥទ្ធិពលខ្សោយពីព្យុះទីហ្វុង ឈ្មោះ “សាវឡា” ស្ថិតនៅខាងកើតនៃភាគខាងជើងប្រទេសហ្វីលីពីន ដែលព្យុះនេះនឹងដើរចូលដល់ភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសចិននៅថ្ងៃទី២កញ្ញា។

ស្ថានភាពបែបនេះ នឹងធ្វើឱ្យតំបន់នានានៅកម្ពុជាត្រូវទទួលរងនូវឥទ្ធិពលដូចខាងក្រោម៖