|

ការប្រកួតប្រជែងរ៉ូបូតថ្នាក់អន្តរជាតិ នឹងមកដល់ទឹកដីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាលើកដំបូង ក្នុងឆ្នាំ២០២៣!


កម្ពុជាកំពុងរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃព្រឹត្តិការណ៍ ABU Asia-Pacific Robot Contest (ABU Robocon) 2023 នៅថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ ខាងមុខនេះ ដែលជាកម្មវិធីប្រកួតរ៉ូបូតក្របខណ្ឌនិស្សិតធំជាងគេនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីភិក។

ក្រុមរ៉ូបូតចំនួន១៤ដែលជើងឯកមកពី១៣ប្រទេស នឹងមកប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយផ្ទាល់នៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិមរតកតេជោ។ ក្នុងនោះក៏មានក្រុមកម្ពុជាចំនួន២ក្រុមដែរ។ ABU Asia-Pacific Robot Contest គឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងជំរុញវិស្វកម្ម និងបច្ចេកវិទ្យាផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងតំបន់ ក៏ដូចជាពង្រឹងមិត្តភាពក្នុងចំណោមយុវជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ស្រដៀងគ្នា។

គួរបញ្ជាក់ថា កម្មវិធី ABU Asia-Pacific Robot Contest (ABU Robocon) គឺជាការប្រកួតរ៉ូបូតក្របខណ្ឌនិស្សិតនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីភិក ដែលបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2002 ដោយសហភាពផ្សព្វផ្សាយអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក។ ដោយឡែក ABU Robocon 2023 នឹងរៀបចំឡើងដោយក្រសួងព័ត៌មាន តាមរយៈទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា ដែលជាសមាជិកនៃសហភាពផ្សព្វផ្សាយអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក (ABU) នឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលកីឡានៃពហុកីឡដ្ឋានជាតិមរតកតេជោ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។

ប្រភព: MoEYS