|

តើកម្ពុជាអាចក្លាយជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មដ៏មានឥទ្ធិពលទេ ខណៈទីផ្សារដ៏ធំរបស់ចិន នឹងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា


ដោយ៖ ផាត់ គឹមឆែ

កិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មសេរីគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយយោងតាមច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងការបង្កើតតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងរដ្ឋសហប្រតិបត្តការ។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ គឺកាត់បន្ថយពន្ធក្នុងការនាំចេញ នាំចូលរវាងប្រទេសជាសមាជិក និងជួយកែលម្អច្បាប់ដែលប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាដូចជា កម្មសិទ្ធិបញ្ញា ពាណិជ្ជកម្មអេឡិកត្រូនិក និងលទ្ធកម្មរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរ។

យោងតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានឱ្យដឹងថា កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី (FTA) ដែលបានចុះហត្ថលេខារវាងចិន និងកម្ពុជា នឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2022។ ក្រសួងបាននិយាយថា កិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី 12 ខែតុលា ឆ្នាំ 2020 បាននាំមកនូវសមាមាត្រនៃផលិតផលពន្ធសូន្យនៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មទំនិញរវាងប្រទេសចិន និងប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដល់ជាង 90 ភាគរយសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរ។

ប្រទេសទាំងពីរបានព្រមព្រៀងបើកចំហឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្ម។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ភាគីទាំងពីរក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការវិនិយោគ គំនិតផ្តួចផ្តើមនានា ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក វិស័យសេដ្ឋកិច្ច និងបច្ចេកទេស នេះបើយោងតាម MOC ។

MOC បាននិយាយថា FTA គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់ថ្មីមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី ហើយនឹងជួយលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់សហគ្រាស និងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ។ សំខាន់ជាងនេះទៅទៀត តំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះនឹងក្លាយជាប្លុកសេដ្ឋកិច្ចចម្រុះបំផុត ដោយរដ្ឋជាសមាជិករបស់ខ្លួនកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗ តាមប្រព័ន្ធនយោបាយផ្សេងៗគ្នា និងមានរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមចម្រុះ។

យ៉ាងណាមិញ កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីក្នុងតំបន់ក៏ទំនងជានឹងផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកវិជ្ជាឧស្សាហកម្មសកលលោក និងធនធានមនុស្សទៅកាន់អាស៊ីបូព៌ា។  យោងតាម   FTA គម្លាតរវាងសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែធំ ការបំពេញបន្ថែមពួកគេនឹងកាន់តែមាន។  ហើយចាប់តាំងពីប្រទេសនៅក្នុងដំណាក់កាលសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗគ្នាគឺជាផ្នែកមួយនៃ FTA ទីផ្សារចិនដ៏ធំអាចជួយពួកគេជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសជាដៃគូ រួមទាំងកម្ពុជា។

ប្រភព៖ Fibre2fashion.com, ChinaDaily