និស្សិតស្រីម្នាក់ឡើងបរិហារសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ក្នុងថ្ងៃទទួលសញ្ញាបត្រ ហើយទទួលបានការគាំទ្រពីនិស្សិតរាប់ពាននាក់


និស្សិត Shruti Kumar ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឱ្យថ្លែងសុន្ទរកថាសម្រាប់ការបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់បាននិយាយថា “នៅពេលខ្ញុំឈរនៅទីនេះថ្ងៃនេះ ខ្ញុំត្រូវតែចំណាយពេលបន្តិចដើម្បីមិត្តភក្ដិរបស់ខ្ញុំ ដែលជានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រចំនួន ១៣ នាក់នៅក្នុងថ្នាក់ឆ្នាំ ២០២៤ ដែលនឹងមិនបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅថ្ងៃនេះជាមួយខ្ញុំ” ។

គំនិតរបស់ Kumar ត្រូវបានគាំទ្រយ៉ាងទូលំទូលាយដោយនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ផ្សេងទៀត។ សិស្សជាង ១,០០០ នាក់បានដើរចេញពីពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រនេះ ដែលជាផ្នែកមួយនៃការតវ៉ាជាដំណាក់កាល ដោយពួកគេជាច្រើនបានគ្រវីទង់ជាតិប៉ាឡេស្ទីន ឬបដាអំពាវនាវឱ្យបញ្ចប់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍។

សិស្សដែលគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីន ១៣ នាក់ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យបញ្ចប់ការសិក្សា ដោយសារពួកគេបានចូលរួមក្នុងការតវ៉ាក្នុងបរិវេណសាលា សូម្បីតែបន្ទាប់ពីមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ និងវិទ្យាសាស្ត្រភាគច្រើននៃសាកលវិទ្យាល័យបានបោះឆ្នោតឱ្យនិស្សិតទទួលបានសញ្ញាបត្ររបស់ពួកគេក៏ដោយ។ នេះការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ Harvard ចំពោះការតវ៉ារបស់និស្សិត និងការចាប់ពិរុទ្ធជារួម។

Shruti Kumar បាននិយាយថា “ខ្ញុំមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការមិនអត់ឱនចំពោះសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ នៅក្នុងបរិវេណសាលា”។ Kumar បានបន្ថែមថា “Harvard តើអ្នកឮយើងទេ?” បន្ទាប់ពីឃ្លានេះនាងទទួលបានការទះដៃយ៉ាងទូលំទូលាយ និងការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីនិស្សិតផ្សេងទៀត។

យ៉ាងណាមិញ ខាងសាកលវិទ្យាល័យបានអះអាងថា និស្សិតក្នុងចំណោម ១៣ នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញថាបានរំលោភលើគោលការណ៍របស់សាកលវិទ្យាល័យក្នុងការប្រព្រឹត្តរបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងពេលនៃការតវ៉ាបោះជំរុំ។ Harvard បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមួយថា “ក្នុងការឈានទៅដល់ការប្តេជ្ញាចិត្តនេះ យើងអនុលោមតាមសៀវភៅណែនាំនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យ Harvard ដែលចែងថា សិស្សដែលមិនប្រព្រឹត្តមិនល្អ មិនមានសិទ្ធិទទួលបានសញ្ញាបត្រឡើយ” ។

ប្រភព៖ The Guardian