សូមប្រុងប្រយ័ត្ន! រលកកូវីដ-១៩ បានត្រឡប់មកជាថ្មីក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដោយតួលេខឆ្លងកើនឡើងដល់ជាង ២ម៉ឺន ត្រឹមមួយសប្ដាហ៍


ប្រទេសសិង្ហបុរី ជាប្រទេសមួយស្ថិតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលកំពុងជួបប្រទះរលកថ្មីនៃ COVID-១៩ ដោយអាជ្ញាធរបានកត់ត្រាករណីជាង ២៥,៥០០ ចាប់ពីថ្ងៃទី ៥ ដល់ថ្ងៃទី ១១ ខែឧសភា។ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល Ong Ye Kung បានណែនាំសាធារណៈជនឱ្យអនុវត្តវុធានការពាក់ម៉ាស់ម្តងទៀតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍មុន។

លោក Kung បានថ្លែងថា៖ យើងកំពុងប្រឈមនឹងរលកដែលវាកំពុងកើនឡើងជាលំដាប់ដែលអាចឡើងដល់កំពូលក្នុងរយៈពេល ២ ទៅ ៤ សប្តាហ៍ខាងមុខ ដែលមានន័យថានៅចន្លោះពាក់កណ្តាលដល់ចុងខែមិថុនា”។ ក្រសួងសុខាភិបាល (MOH) បានរាយការណ៍ថា ចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩ បានកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ពី ១៣.៧០០ ករណីកាលពីសប្តាហ៍មុនដល់ ២៥.៩០០ នាក់ក្នុងសប្តាហ៍ទី ៥ ដល់ថ្ងៃទី ១១ ខែឧសភា។ ការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យប្រចាំថ្ងៃជាមធ្យមបានកើនឡើងដល់ប្រហែល ២៥០ នាក់ពី ១៨១ កាលពីសប្តាហ៍មុន ខណៈអ្នកជំងឺមានភាពធ្ងន់ធ្ងរ ករណីអង្គភាពថែទាំ (ICU) នៅតែមានកម្រិតទាប។

ដើម្បីគ្រប់គ្រងសមត្ថភាពមន្ទីរពេទ្យ មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋត្រូវបានណែនាំឱ្យកាត់បន្ថយការវះកាត់ដែលមិនបន្ទាន់ និងផ្ទេរអ្នកជំងឺសមរម្យទៅកាន់កន្លែងថែទាំអន្តរកាល ឬការថែទាំតាមផ្ទះ តាមរយៈកម្មវិធី Mobile Inpatient Care@Home ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកជំងឺព្យាបាលនៅផ្ទះបាន។

លោក Kung បានជំរុញឱ្យអ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ រួមទាំងបុគ្គលដែលមានអាយុចាប់ពី ៦០ ឆ្នាំឡើងទៅ បុគ្គលដែលងាយរងគ្រោះផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ និងអ្នករស់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំមនុស្សចាស់ ដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-១៩ក្នុងរយៈពេល ១២ ខែចុងក្រោយនេះ។ លោកបានព្រមានថា ប្រសិនបើករណី COVID-19 កើនឡើងទ្វេដង សិង្ហបុរីនឹងមានអ្នកជំងឺ ៥០០ នាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាព ដែលជាចំនួនដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើករណីកើនឡើងជាលើកទីពីរ ឈានដល់អ្នកជំងឺ ១,០០០ នាក់ វានឹងដាក់បន្ទុកយ៉ាងសំខាន់លើប្រព័ន្ធមន្ទីរពេទ្យ។ លោក Ong បានកត់សម្គាល់ថា “គ្រែមួយពាន់គឺស្មើនឹងមន្ទីរពេទ្យក្នុងតំបន់មួយ” ។ លោកបានបញ្ជាក់ថា ខណៈពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនមានការរឹតបន្តឹងផ្នែកសង្គមទេ ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពត្រូវតែរៀបចំសម្រាប់ការពារការកើនឡើងនៃករណីនេះ។

ប្រភព៖ Financial Express