|

រលកកម្ដៅដ៏ឆេះឆួល បានជំរុញឱ្យសាលារៀនជាង ៦ពាន់ខ្នងក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន ប្ដូរមករៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ


រលកកំដៅបាននិងកំពុងកម្លោចប្រទេសហ្វីលីពីន ដោយបង្ខំឱ្យសាលារៀនរាប់ពាន់ត្រូវផ្អាកថ្នាក់រៀនផ្ទាល់ និងព្រមានដល់ប្រជាជនឱ្យកំណត់រយៈពេលក្នុងការចេញក្រៅ។

ខែមីនា មេសា និងឧសភា ជាធម្មតាក្តៅបំផុត និងស្ងួតបំផុតក្នុងប្រទេសប្រជុំកោះ ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌនៅឆ្នាំនេះមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរដោយសារបាតុភូតអាកាសធាតុ El Nino។

អ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុ បាននិយាយថាសន្ទស្សន៍កំដៅត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងឈានដល់កម្រិត “គ្រោះថ្នាក់” នៃ ៤២C ឬខ្ពស់ជាងនេះនៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន ៣០ នៅថ្ងៃពុធ។

នាយកដ្ឋានអប់រំដែលគ្រប់គ្រងសាលារៀនជាង ៤៧,៦០០ បាននិយាយថាសាលារៀនជិត ៦,៧០០ បានផ្អាកថ្នាក់រៀនផ្ទាល់នៅថ្ងៃពុធ។ ប្រធានអ្នកជំនាញអាកាសធាតុនៃអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុរបស់រដ្ឋបាននិយាយថា មានឱកាស ៥០% នៃកំដៅកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះ។
លោកបាននិយាយថា “យើងត្រូវកំណត់ពេលវេលាដែលយើងចំណាយពេលនៅខាងក្រៅ ផឹកទឹកឱ្យបានច្រើន យកឆ័ត្រ និងមួកពេលចេញទៅក្រៅ”។

សាលាក្រុងភាគខាងជើងនៃ Aparri បានស៊ូទ្រាំនឹងសន្ទស្សន៍កំដៅ ៤៧C កាលពីថ្ងៃអង្គារ ដែលជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រទេស ហើយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងឡើងដល់៤៥ C នៅថ្ងៃពុធ។ សីតុណ្ហភាពខ្យល់អតិបរិមាគឺ ៣៦,៤ អង្សាសេកាលពីថ្ងៃអង្គារ ជាមួយនឹងការព្យាករណ៍ ៣៥ អង្សាសេសម្រាប់ថ្ងៃពុធ។

គួរបញ្ជាក់ថា សីតុណ្ហភាពសកលបានកើនឡើងខ្ពស់បំផុតកាលពីឆ្នាំមុន ហើយទីភ្នាក់ងារអាកាសធាតុ និងអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា អាស៊ីកំពុងឡើងកំដៅក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿន។ ក្នុងនោះ ប្រទេសហ្វីលីពីនជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះបំផុតចំពោះផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

ប្រភព៖ The Japan times
រូបភាព៖ Inquirer