|

អគ្គលេខាធិការអាស៊ាន៖ «ការចូលរួមរបស់កម្ពុជាបានពង្រីកការគ្របដណ្តប់ភូមិសាស្ត្រនៃអង្គការក្នុងតំបន់ ទៅកាន់ប្រទេសស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍»


អគ្គលេខាធិការអាស៊ាន លោក កៅ គឹមហួន បានមានប្រសាសន៍ថា ប្រទេសកម្ពុជាបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងវិបុលភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន)។

ក្នុងសារអបអរសាទរ សម្តេច ហ៊ុន ម៉ាណែត ក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប ២៥ឆ្នាំ នៃការចូលជាសមាជិកអាស៊ាន លោកបានរៀបរាប់ថា ទោះបីជាមានការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ក៏ដោយ ក៏កម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យក្នុងការរក្សាបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ផងដែរ គឺច្រើនជាង៥% ក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំជាប់ៗគ្នា ខណៈពេលដែលកត់ត្រាសមិទ្ធផលសំខាន់ៗក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម ការអប់រំ និងវប្បធម៌។

លោកបានមានប្រសាសន៍ថា សម្រាប់អាស៊ាន ការចូលរួមរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានពង្រីកការគ្របដណ្តប់ភូមិសាស្ត្រនៃអង្គការក្នុងតំបន់ទៅកាន់ប្រទេសស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ លោកបានកត់សម្គាល់ថា ប្រទេសកម្ពុជាបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងសហគមន៍អាស៊ាន ហើយតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំត្រូវបានទទួលអារម្មណ៍ជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលធ្វើជាប្រធានអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ ២០០២ ឆ្នាំ ២០១២ និងចុងក្រោយបំផុតនៅឆ្នាំ ២០២២។

លោក កៅ គឹមហួន បានមានប្រសាសន៍ថា កម្ពុជាបានឈ្នះគំនិតផ្តួចផ្តើមសំខាន់ៗរបស់អាស៊ាន ដូចជាការកសាងសន្តិភាពក្រោយជម្លោះ និងការផ្សះផ្សា ការអនុវត្តចក្ខុវិស័យសហគមន៍អាស៊ានឆ្នាំ២០២៥ ការអភិវឌ្ឍន៍ចក្ខុវិស័យសហគមន៍អាស៊ានឆ្នាំ២០៤៥ និងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងតំបន់ (RCEP) ជាដើម។

លោកបានបន្តថា កម្ពុជានឹងរួមគ្នាជាមួយរដ្ឋសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀត បន្តជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាស៊ាន និងដៃគូខាងក្រៅ ពង្រឹងតួនាទី និងជំហររបស់អាស៊ានក្នុងយន្តការដឹកនាំដោយអាស៊ាន ដោយកត់សម្គាល់ពីការត្រៀមខ្លួនរបស់លេខាធិការដ្ឋានអាស៊ានក្នុងការផ្តល់ការគាំទ្រយ៉ាងពេញលេញដល់កម្ពុជា និងប្លុកក្នុងការសម្រេចបាន គោលដៅរួមនៃសហគមន៍អាស៊ានសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងវិបុលភាព។

ប្រភព៖ VNA