វៀតណាមផ្ដួលឥណ្ឌា ថៃ ឡើងទៅកាន់តំណែងកំពូលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់អង្ករដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចកូននាគ!


វៀតណាមបានក្លាយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់អង្ករដ៏ធំបំផុតរបស់សិង្ហបុរីក្នុងលក្ខខណ្ឌតម្លៃជាលើកដំបូងជាមួយនឹងចំណែកទីផ្សារ៣២% នៅក្នុងត្រីមាសទី១ ដែលតាមពីក្រោយដោយឥណ្ឌា និងថៃ។

យោងតាមសហគ្រាសសិង្ហបុរីបានឱ្យដឹងថា ការនាំចូលសរុបរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីមានតម្លៃជិត ១១២.៩ លានដុល្លារសិង្ហបុរី (៨២.៩លានដុល្លារ) កើនឡើង ២៣.៨៦% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។ ក្នុងនោះ ប្រទេសវៀតណាមមានចំនួន ៣៦.១៥ លានដុល្លារសិង្ហបុរី បន្ទាប់ពីការកើនឡើង ៨០.៥% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ ប្រទេសឥណ្ឌាមាន ៣៣,៦៣ លានដុល្លារសិង្ហបុរី និងថៃ ៣៣,១៦ លានដុល្លារសិង្ហបុរី។

អង្ករវៀតណាមបានក្លាយជាការពេញនិយមនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីជាចម្បងដោយសារភាពសម្បូរបែបរបស់វា។ ក្រៅពីអង្ករសដែលមានគុណភាពខ្ពស់ វៀតណាមក៏មានចំណែក ៨០% នៃទីផ្សារអង្ករដំណើបរបស់ប្រទេស និង ៧៣.៣% នៃទីផ្សារអង្ករក្រអូបរបស់ខ្លួន ខណៈថៃ ឥណ្ឌា និងជប៉ុន គឺជាគូប្រជែងដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួន។

ដើម្បីរក្សាតំណែងរបស់វៀតណាមជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់អង្ករកំពូលរបស់សិង្ហបុរី អាជីវកម្មរបស់ខ្លួនត្រូវបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយ និងទីផ្សារ និងរក្សាគុណភាពផលិតផលរបស់ពួកគេឱ្យខ្ពស់ជាប់លាប់ នេះបើយោងតាមការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមប្រចាំប្រទេសសិង្ហបុរី។ ការចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយសិង្ហបុរី ដើម្បីបង្កើនការនាំចេញអង្ករទៅកាន់ប្រទេសនេះ ក៏នឹងក្លាយជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពផងដែរ។

ប្រភព៖ VN Express