រួសរាន់ឡើង! សិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃជាមួយកម្មវិធីអាហារូបករណ៍អាស៊ាន Australia ASEAN Scholarships 2024


Australian ASEAN Scholarship 2024 អាចជាគន្លឹះក្នុងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងទាំងការរំពឹងទុកក្នុងការសិក្សា និងអាជីពរបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកការសិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី។ រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកំពុងផ្តល់អាហារូបករណ៍នេះ ដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍអ្នកដឹកនាំជំនាន់ក្រោយ ដោយអនុញ្ញាតឱ្យនិស្សិតទៅសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី។

តើអាហារូបករណ៍អាស៊ានផ្តល់ជូនអ្វីខ្លះ?
គោលដៅរបស់ Australia for ASEAN Scholarships គឺផ្តល់ជូនអ្នកទទួលផលនូវចំណេះដឹង និងជំនាញដែលពួកគេត្រូវការ ដើម្បីមានឥទ្ធិពលលើការផ្លាស់ប្តូរដ៏មានអត្ថន័យ និងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជនអាស៊ាន និងអូស្ត្រាលី។

អាហារូបករណ៍នេះ គ្របដណ្ដប់លើការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅពេលចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់វគ្គសិក្សា ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដើម្បីជួយដល់ការចំណាយលើការស្នាក់នៅ សម្ភារៈសិក្សា និងតម្រូវការផ្សេងទៀតនៅពេលមកដល់
ថ្លៃសិក្សាពេញលេញសម្រាប់រយៈពេលអប្បបរមាដែលចាំបាច់ដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីសិក្សា ការរួមចំណែកដល់ការចំណាយលើការរស់នៅ (CLE) ដើម្បីជួយដល់ការចំណាយលើការរស់នៅក្នុងពេលសិក្សា សេវាសុខភាពនិស្សិតក្រៅប្រទេស (OSHC) សម្រាប់រយៈពេលនៃអាហារូបករណ៍ ជំនួយផ្នែកសិក្សាបន្ថែមគឺត្រូវការជាចាំបាច់ ដើម្បីធានាបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សា ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការងារនៅទីវាលសម្រាប់និស្សិតស្រាវជ្រាវ និងអ្នកដែលកំពុងសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិត រួមទាំងការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអ្នកដឹកនាំដែលកំពុងរីកចម្រើនអាស៊ាន ដែលផ្តល់នូវការរៀនសូត្រ បណ្តាញ និងឱកាសអភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជាជីវៈផងដែរ។

តើអ្នកណាអាចដាក់ពាក្យសុំអាហារូបករណ៍អាស៊ាន?
អាហារូបករណ៍អាស៊ាននេះផ្តោតលើនិស្សិតដែលត្រៀមខ្លួនដើម្បីបង្កើតផលប៉ះពាល់នៅក្នុងវិស័យសំខាន់ៗចំនួនបួន ដូចជា ដែនសមុទ្រ ការតភ្ជាប់ ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាព ដែលពិពណ៌នានៅក្នុងទស្សនវិស័យអាស៊ានស្តីពីឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិក។

ដំណើរការដាក់ពាក្យសុំពាក់ព័ន្ធ នឹងត្រូវពិនិត្យសិទ្ធិជាបឋម អមដោយបញ្ជីជ្រើសរើសបេក្ខជន ដែលបន្ទាប់មកនឹងត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យមកសម្ភាសន៍។ ការជ្រើសរើសមានការប្រកួតប្រជែង ហើយផ្អែកលើ៖ សមត្ថភាពសិក្សា
សក្តានុពលក្នុងការជំរុញទស្សនវិស័យអាស៊ានលើឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិក គុណភាពភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងផ្ទាល់ខ្លួន រួមទាំងបទពិសោធន៍ការងារដែលពាក់ព័ន្ធ។

ដោយឡែកថ្ងៃផុតកំណត់សម្រាប់ការដាក់ពាក្យសុំអាហារូបករណ៍ ASEAN Australia Awards ឆ្នាំ២០២៥ គឺថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការដាក់ពាក្យឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ហើយត្រូវប្រាកដថាគ្រប់ផ្នែកនៃពាក្យសុំរបស់អ្នកត្រូវបានបំពេញយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន និងពេញលេញ។ និស្សិតអាចដាក់ពាក្យសុំអាហារូបករណ៍តាមអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈទំព័រផ្លូវការរបស់ Australia for ASEAN Scholarships៕

ប្រភព៖ Aftershcool Africa