|

តៃវ៉ាន់ផ្តល់អាហារូបករណ៍រាប់ពាន់សម្រាប់និស្សិតអាស៊ីអាគ្នេយ៍


ការលើកទឹកចិត្តទាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីអប់រំទេពកោសល្យឧស្សាហកម្មអន្តរជាតិ (INTENSE) សម្រាប់និស្សិតមកពីប្រទេសវៀតណាម ឥណ្ឌូនេស៊ី និងហ្វីលីពីន ដូចដែលបានប្រកាសកាលពីដើមខែនេះដោយអាជ្ញាធរអប់រំតៃវ៉ាន់។

កម្មវិធីនេះគឺជាកិច្ចសហការរវាងក្រសួងអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាល ធុរកិច្ច និងសាកលវិទ្យាល័យនានា សំដៅផ្តោតលើការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រ វិស្វកម្ម បន្ទះសៀគ្វី និង semiconductors ។

រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ រ៉ាប់រងថ្លៃសិក្សា និងថ្លៃរដ្ឋបាលផ្សេងទៀតរហូតដល់ពីរឆ្នាំ។ ក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួមផ្តល់ឱ្យសិស្សម្នាក់ៗនូវប្រាក់ឧបត្ថម្ភការរស់នៅចំនួន NTD១០,០០០ (US$៣១២) ក្នុងមួយខែ ហើយសិស្សនឹងមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមក្នុងអំឡុងពេលកម្មសិក្សារបស់ពួកគេ។

បន្ទាប់ពីរយៈពេលនេះ សិស្សអាចជ្រើសរើសស្នាក់នៅតៃវ៉ាន់ ឬត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ។ លក្ខខណ្ឌសម្រាប់សិស្សានុសិស្សក្នុងការរក្សាអាហារូបករណ៍របស់ពួកគេគឺផ្អែកលើលទ្ធផលល្អបំផុតនៅក្នុងថ្នាក់របស់ពួកគេចាប់ពីឆ្នាំទី២ តទៅ។ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សា ពួកគេនឹងទទួលបានបរិញ្ញាបត្រ អនុបណ្ឌិត ឬបណ្ឌិត ដែលត្រូវនឹងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលរបស់ពួកគេ។

ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការជ្រើសរើសនិស្សិតមកពីប្រទេសវៀតណាម ឥណ្ឌូនេស៊ី និងហ្វីលីពីនសម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យនៅតៃវ៉ាន់ ក្រសួងអប់រំតៃវ៉ាន់បានឧបត្ថម្ភធនដល់សាកលវិទ្យាល័យចំនួនបីដើម្បីបង្កើតការិយាល័យប្រឹក្សាយោបល់នៅបរទេសនៅក្នុងប្រទេសខាងលើ។ ការិយាល័យនឹងមានបុគ្គលិក ដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែករដ្ឋបាល និងកន្លែងសំភាសន៍ក្នុងមូលដ្ឋាន ផ្តល់សេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់សិស្សានុសិស្ស និងបម្រើជាកន្លែងសម្រាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលភាសាចិនកុកងឺនាពេលអនាគតសម្រាប់និស្សិត។

គួរកតើសម្គាល់ថា តៃវ៉ាន់ក៏កំពុងតស៊ូជាមួយនឹងចំនួនការកើនឡើងនៃប្រជាជនវ័យចំណាស់ និងអត្រាកំណើតធ្លាក់ចុះផងដែរ។ ការចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសកលវិទ្យាល័យបានថយចុះ២០% បើធៀបនឹង ១៩ ឆ្នាំមុន ហើយអាជីវកម្មកំពុងប្រឈមនឹងការខ្វះខាតកម្លាំងពលកម្ម។ កាលពីឆ្នាំមុន តៃវ៉ាន់បានប្រកាសផែនការចំណាយ១៦២,៥ លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំដើម្បីបង្កើនចំនួននិស្សិតអន្តរជាតិក្នុងមុខវិជ្ជា STEM (វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា វិស្វកម្ម គណិតវិទ្យា) ដោយផ្តោតលើប្រទេសវៀតណាម ហ្វីលីពីន និងឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរ។

ប្រភព៖ VN Express