ចុងបញ្ចប់នៃប្រាក់ដុល្លារ និងផលប៉ះពាល់នៃរូបិយប័ណ្ណសហជីពថ្មី


គំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ក្រុមប្រទេស BRICS ដើម្បីស្វែងរកជម្រើសជំនួសប្រាក់ដុល្លារទទួលបានសន្ទុះដោយសារតែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាកាត់បន្ថយការគ្រប់គ្រងដ៏លើសលប់នៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ការមិនពេញចិត្តចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។

យោងតាមអ្នកការទូតរុស្ស៊ី Yuri Ushakov ការបង្កើតរូបិយប័ណ្ណថ្មីនៅក្នុង BRICS គឺមានសារៈសំខាន់បំផុតដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក។ សកម្មភាពនេះ ឆ្លុះបញ្ចាំងជាមួយនឹងគោលដៅទូលំទូលាយនៃសម្ព័ន្ធភាព BRICS ដែលផ្តល់អាទិភាពដល់ការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកសម្រាប់ប្រតិបត្តិការឆ្លងព្រំដែន។ Ushakov បានសង្កត់ធ្ងន់លើការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់សម្ព័ន្ធភាពក្នុងការបង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូទាត់ស្វយ័តដោយឯករាជ្យនៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក។

ប្រព័ន្ធទូទាត់រូបិយប័ណ្ណ BRICS ដែលរំពឹងទុកគឺត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការរួមបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាច្នៃប្រឌិតដូចជា blockchain និងទ្រព្យសម្បត្តិហិរញ្ញវត្ថុឌីជីថល។ Ushakov បានសង្កត់ធ្ងន់លើជំនឿរបស់សម្ព័ន្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទំនើបៗ ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅនេះ។

ជុំវិញបញ្ហានេះមានចម្ងល់លើកឡើងថា ហេតុអ្វីបានជាទណ្ឌកម្មរបស់លោកខាងលិចមិនដំណើរការ?

លោកបានគូសបញ្ជាក់ពីការរួមបញ្ចូល និងលទ្ធភាពប្រើប្រាស់នៃប្រព័ន្ធទូទាត់ដែលបានស្នើឡើងក្នុងគោលបំណងបំពេញតម្រូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលអាជីវកម្ម និងបុគ្គល ខណៈពេលដែលកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលនៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក។

គួរកត់សម្គាល់ថាថ្មីៗនេះ ប្រទេសរុស្ស៊ីបានអនុម័តច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការទូទាត់ពាណិជ្ជកម្មជាសកលនៅក្នុងទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុឌីជីថល (DFA) ដោយបញ្ជាក់ពីវិធីសាស្រ្តសកម្មរបស់ BRICS ក្នុងការប្រជែងនឹងអនុត្តរភាពនៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក។ ដោយឡែក ការពិភាក្សាអំពីសក្ដានុពលនៃរូបិយប័ណ្ណ BRICS ទំនងជានឹងបង្ហាញឱ្យឃើញច្បាស់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី១៦ ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងតំបន់ Kazan របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនាពេលខាងមុខ។

ប្រភព៖ Cryptodnes