| |

តើនៅពេលអនាគត «កាតឥណទាន» អាចនឹងជំនួស «ក្រដាសប្រាក់» បានទាំស្រុងទេ?


អ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបាននិយាយថា ទោះបីជាមានការបង្កើនការពឹងផ្អែកលើកាតក៏ដោយ សាច់ប្រាក់នៅតែមានភាពធន់ និងជាវិធីសាស្ត្រទូទាត់ដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើន។

លោក Christopher Bechler ជំនួយការសាស្រ្តាចារ្យផ្នែកទីផ្សារនៅសាកលវិទ្យាល័យ Notre Dame Mendoza College of Business បានប្រាប់ Business Insider ដោយកំណត់លើអតិថិជនដែលមិនមានធនាគារ ថាជាផ្នែកមួយនៃប្រជាជនដែលពឹងផ្អែកលើសាច់ប្រាក់។

អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមិនមានធនាគារច្រើនតែសំដៅទៅលើអ្នកដែលមិនមានគណនីធនាគារដែលពឹងផ្អែកលើសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុជំនួសដូចជាការបញ្ជាទិញប្រាក់ដែលមិនមែនជាធនាគារ ឬប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ថ្ងៃបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍។

Bechler បាននិយាយថា សាច់ប្រាក់ក៏មាននិន្នាការជាវិធីសាស្ត្រទូទាត់ដែលពេញចិត្តសម្រាប់ការទិញតូចៗក្រោម $10 ឬ “ពិបាករកយុត្តិកម្ម” ដោយសំដៅលើការទិញរបស់របស់តិចតួច ឬក្នយងតម្លៃទាប។

នៅក្នុងការសិក្សាឆ្នាំ២០២៣ របស់គាត់ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុង Journal of the Association for Consumer Research លោក Bechler បានរកឃើញថាអ្នកប្រើប្រាស់ “បង់ប្រាក់ជាមួយកាតដើម្បីចងចាំនូវការចំណាយរបស់ពួកគេ និងបង់ជាសាច់ប្រាក់នូវរាល់ការចំណាយដែលមិនត្រូវការចងចាំពីការចំណាយ។ គំរូទី២នេះគឺល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ ដែលមិនចង់ឃើញកំណត់ត្រានៃការចំណាយដែលមិនសមហេតុផលរបស់ពួកគេ”។

តម្រូវការ និងនិន្នាការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងវិធីបង់ប្រាក់មិនមែនជាហេតុផលតែមួយគត់ដែលរដ្ឋាភិបាលបន្តដាក់បញ្ជាទិញរូបិយប័ណ្ណបោះពុម្ពនោះទេ។ ហេតុផលមួយទៀតគឺដើម្បីជំនួសលុយដែលចរាចររួចហើយដែលត្រូវបានបំផ្លាញ។

ធនាគារកណ្តាលសហព័ន្ធបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខែវិច្ឆិកាថា “កម្មវិធីបញ្ជាចម្បង” សម្រាប់ការបញ្ជាទិញរូបិយប័ណ្ណឆ្នាំសារពើពន្ធ២០២៤ “គឺជាតម្រូវការដើម្បីជំនួសក្រដាសប្រាក់ដែលត្រូវបានបំផ្លាញកំឡុងពេលដំណើរការធម្មតា” ។

ប្រភព៖ Business insider