|

មានដឹងអត់ ថាអក្សរខ្មែរត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធយូនីកូដដោយអ្នកណា និងនៅឆ្នាំណា?


យូនីកូដ គឺជាប្រព័ន្ធបំប្លែងកូដជាសកល ដើម្បីកត់ត្រាតួអក្សរ និងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ Unicode Consortium (ក្រុមនៃក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មវិធីពហុភាសា)។ យូនីកូដជួយសម្រួលដល់ការធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្មកម្មវិធី និងកែលម្អដំណើរការអត្ថបទពហុភាសា។

យូនីកូដត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងខែមករា ឆ្នាំ១៩៩១ ក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា បួនឆ្នាំបន្ទាប់ពីគំនិតនៃ”យូនីកូដ” ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ នៅក្នុងការពិភាក្សាដែលផ្ដួចផ្តើមដោយវិស្វករមកពីក្រុមហ៊ុន Xerox (Joe Becker) និង Apple (Lee Collins និង Mark Davis) ។

ដោយឡែក អក្សរខ្មែរត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធយូនីកូដនៅកំឡុងឆ្នាំ ១៩៩៦ ដែលមានលោក Maurice Bauhahn ជាអ្នកទទួលបន្ទុកពីភាគីយូនីកូដ និងក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិងបញ្ញវន្តខ្មែរដូចជា សាស្ត្រាចារ្យ ថោង ធែល, បណ្ឌិត ឡុង សៀម, ឯកឧត្ដម ឈន អៀម, លោក ពិត ចំណាន, លោក ចន្ទ មនោ, លោក សូ មុយឃៀង, លោក លី សុវីរ, បណ្ឌិត នៅ ស៊ុន, លោក អុក ធួន, បណ្ឌិត ប៊ិត សៀងលីម។

ការបញ្ជាក់ពីក្រុមបញ្ញវន្តខ្មែរនៅក្នុងវេលានោះ ជាឯកសារដ៏សំខាន់មួយ ដែលឈានទៅរកការបង្កើតប្លុកអក្សរខ្មែរក្នុងតារាងយូនីកូដ 1780-17FF ក្នុង Unicode 30.0 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩៩។

គួរបញ្ជាក់ថា យូនីកូដ 3.0.0 គឺជាកំណែសំខាន់នៃស្តង់ដារយូនីកូដ ដែលត្រូវបានប្រើជំនួសកំណែមុនៗទាំងអស់។ ស្តង់ដារយូនីកូដ កំណែ 3.0 មានការពិពណ៌នា និងលក្ខណៈសម្បត្តិសម្រាប់តួអក្សរថ្មីជាច្រើន។ វាត្រូវបានធ្វើសមកាលកម្មជាមួយ ISO/IEC 10646-1 ដោយការបោះពុម្ពលើកទីពីរ។ ស្តង់ដារថ្មីនេះ ត្រូវបានសរសេរឡើងវិញយ៉ាងទូលំទូលាយ ដើម្បីកែលម្អរចនាសម្ព័ន្ធនិងភាពច្បាស់លាស់របស់វា។

យូនីកូដ 3.0 ក៏រួមបញ្ចូលផងដែរនូវគោលការណ៍ណែនាំនៃការអនុវត្តដែលប្រសើរឡើង។ បន្ថែមពីលើតួអក្សរថ្មី មានការបញ្ជាក់សំខាន់ៗ ឬការកែប្រែចំពោះអត្ថន័យតួអក្សរពីយូនីកូដ 2.0 ទៅយូនីកូដ 3.0 ។ ការអនុវត្តភាគច្រើននៃកំណែមុននឹងអនុលោមតាមយូនីកូដ 3.0.0 នៅពេលដែលតួអក្សរត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅកំណែ 3.0.0 នៃមូលដ្ឋានទិន្នន័យតួអក្សរយូនីកូដ។

ប្រភព៖ Unicode 3.0.0 (https://www.unicode.org/versions/Unicode3.0.0/index.html), GeeksforGeeks, Khmer Typography
រូបភាព៖ Pinterest