ការពិតនៃការជាប់ពន្ធធនាគាររបស់អតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃ ថាក់ស៊ីន ស៊ីណាវ៉ាត្រា នៅតែជាភាពស្រពិចស្រពិល!


រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ Tawee Sodsong បាននិយាយថា គ្រូពេទ្យបានបញ្ជូនរបាយការណ៍ស្តីពីសុខភាពរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីន ស៊ីណាវ៉ាត្រា ដែលជាប់ទោសទៅអគ្គនាយកនៃនាយកដ្ឋានកែតម្រូវ។

លោកបាននិយាយថា របាយការណ៍ទាំងស្រុងរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតអំពីជំងឺរបស់លោកថាក់ស៊ីន គឺត្រូវបានរក្សាការសម្ងាត់ និងការពារដោយច្បាប់ ដូច្នេះហើយមិនអាចផ្សព្វផ្សាយបានទេ ប៉ុន្តែព័ត៌មានទូទៅមួយចំនួនអាចត្រូវបានបង្ហាញ ព្រោះនេះជាបញ្ហាសាធារណៈ។

លោកថាក់ស៊ីន ត្រូវបានព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យចាប់តាំងពីគាត់បានមកដល់ប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ហើយបាននៅទីនោះលើសពីដែនកំណត់រយៈពេល១២០ ថ្ងៃសម្រាប់ទណ្ឌិតដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារ។ ប្រសិនបើគាត់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យស្នាក់នៅទីនោះ ការអនុញ្ញាតពិសេសពីអគ្គនាយកនៃនាយកដ្ឋានកែតម្រូវត្រូវតែផ្តល់ ដោយផ្អែកលើការវាយតម្លៃរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតអំពីសុខភាពរបស់គាត់។

នាយកដ្ឋានកែតម្រូវថៃ បានបញ្ជាក់អំពីជំហរ និងនីតិវិធីរបស់ពួកគេទាក់ទងនឹងការព្យាបាលរយៈពេលវែងលើសពី ១២០ថ្ងៃសម្រាប់អ្នកទោសដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការកាត់ក្តី។ដំណើរការត្រូវបានដឹកនាំដោយច្បាប់ បទប្បញ្ញត្តិ និងនីតិវិធីការងារដ៏តឹងរ៉ឹង។ ទាំងនេះក៏គិតដល់គោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្ស និងសេរីភាពផងដែរ។ នាយកដ្ឋានកែតម្រូវ (DoC) របស់ថៃបានសង្កត់ធ្ងន់លើភាពចាំបាច់នៃការសម្រេចចិត្តដោយប្រុងប្រយ័ត្ន និងជូនដំណឹងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋាភិបាល និងផ្តល់អាទិភាពដល់សុខភាពរបស់អ្នកជំងឺ។

ទាក់ទិននឹងការដោះលែងអ្នកទោសសម្រាប់ការព្យាបាលផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តខាងក្រៅ DoC បានសង្កត់ធ្ងន់ថាវាប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងទៅនឹងលក្ខខណ្ឌច្បាប់។ ពួកគេបានបញ្ជាក់ថា ទោះបីជាទទួលការព្យាបាលនៅក្រៅពន្ធនាគារក៏ដោយក៏អ្នកទោសនៅតែគោរពតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិរបស់ DoC ដូចអ្នកទោសដទៃទៀតដែរ។

ប្រភព៖ Thai PBS world