តើអ្វីជាហានិភ័យសម្រាប់អាមេរិក ប្រសិនបើ BRICS ឈប់ប្រើប្រាស់ប្រាក់ដុល្លារទាំងស្រុងសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ?


កិច្ចប្រជុំកំពូល BRICS លើកក្រោយ គ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅខែតុលា ឆ្នាំ២០២៤ នៅតំបន់ Kazan នៃប្រទេសរុស្ស៊ី។ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល BRICS លើកទី ១៦នេះដែរ គេអាចឃើញប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនទៀត នឹងត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការនៅឆ្នាំនេះ។

សម្ព័ន្ធភាព នេះកំពុងប្រមូលផ្តុំប្រទេសជាបន្តបន្ទាប់ដែលមានឆន្ទៈដកប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជារូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុក។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះបានធ្វើឱ្យប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកធ្លាក់ចុះ ខណៈពេលដែលរូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកនឹងកាន់តែមានចរាចរណ៍ក្នុងចរន្តសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។

ប្រសិនបើ BRICS ឈប់ប្រើប្រាស់ប្រាក់ដុល្លារសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិទាំងស្រុង តើវិស័យប៉ុន្មាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរងផលប៉ះពាល់?

សមាជិក BRICS ឥណ្ឌា ចិន រុស្ស៊ី អារ៉ាប់រួម និងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត បានចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករួចហើយសម្រាប់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ។ ជាមួយគ្នានេះ ចិន និងរុស្ស៊ីកំពុងបញ្ចុះបញ្ចូលប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងទៀតឱ្យធ្វើតាម និងកាត់បន្ថយទំនាក់ទំនងជាមួយប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក។ សកម្មភាពនេះអាចបំផ្លិចបំផ្លាញដល់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិក ដោយសារអាមេរិកនឹងពិបាកផ្តល់មូលនិធិដល់ឱនភាពរបស់ខ្លួន។

ការអភិវឌ្ឍន៍នេះអាចបង្កការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិក និងនាំទៅរកអតិផរណាខ្ពស់ ដែលនាំឱ្យតម្លៃទំនិញ ការជួលលំនៅដ្ឋាន និងតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃជាមូលដ្ឋាននឹងប្រែទៅជាមានតម្លៃថ្លៃ និងមិនអាចទទួលយកបាន។

BRICS: វិស័យចំនួន 5 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរងផលប៉ះពាល់ ប្រសិនបើប្រាក់ដុល្លារត្រូវបានលុបចោលជាការទូទាត់

ដោយឡែក វិស័យហិរញ្ញវត្ថុសរុបចំនួន៥ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចរងផលប៉ះពាល់ពីការបញ្ឈប់ BRICS ដោយប្រើប្រាក់ដុល្លារសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ។ ទីមួយ និងសំខាន់បំផុត វិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុនឹងជាផលប៉ះពាល់ដ៏លំបាកបំផុត ដោយសារការប្តូរប្រាក់បរទេសនឹងចាប់ផ្តើមធ្លាក់ចុះ។ ទីពីរ BRICS កំពុងស្វែងរកការបង្កើតសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ និងមិនពឹងផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យារបស់អាមេរិកសម្រាប់ព័ត៌មាន និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម។ ទីបី វិនិយោគិនបរទេសនឹងនៅឆ្ងាយពីប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ដោយសារវិបត្តិបំណុល និងឱនភាពនឹងកាន់តែអាក្រក់ទៅៗ។

លើសពីនេះ ប្រសិនបើប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកធ្លាក់ចុះ តម្លៃនៃសម្ភារៈចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃនឹងកាន់តែថ្លៃថែមទៀត។ ទីបំផុត អ្នកទេសចរនឹងចាប់ផ្តើមបង់ប្រាក់ជារូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកសម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេ ហើយទុកប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកចោល។ ជាក់ស្ដែង ប្រទេសចិន និងសិង្ហបុរីកំពុងធ្វើឱ្យភ្ញៀវទេសចរបង់ប្រាក់ជារូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកក្នុងប្រទេសរៀងៗខ្លួនហើយមិនមែនជាប្រាក់ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទេ ។

ជារួម BRICS មានគ្រោងការណ៍ជាច្រើន ដែលមានបំណងធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការរំពឹងទុកនៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក។ ជាងនេះទៅទៀត ប្រសិនបើរដ្ឋបាល Biden មិនធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីប្រឆាំងនឹង BRICS ការបញ្ឈប់ការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់ដុល្លារអាចកាន់តែពិបាក។

ប្រភព៖ Watcher