កំណើនភ្ញៀវទេសចរពីកម្ពុជា និងឥណ្ឌា បានជំរុញទីផ្សារ ទេសចរណ៍វៀតណាមឱ្យហក់ឡើងខ្ពស់


ទីផ្សារទេសចរណ៍របស់វៀតណាមបានបោះជំហានដ៏គួរឱ្យកត់សម្គាល់ ដោយសារមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃការមកដល់របស់ភ្ញៀវទេសចរឥណ្ឌា និងកម្ពុជា។ តួលេខនេះបង្ហាញពីកំណើនដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលពី ១៧៦% និង១២២% រៀងគ្នា ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់ផែនទីបង្ហាញផ្លូវនៃការស្តារទេសចរណ៍របស់ប្រទេសនេះ។

កត្តាជាច្រើនបានជំរុញកំណើននេះ រួមទាំងការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជើងហោះហើរត្រង់ថ្មីពីប្រទេសឥណ្ឌា។ គួរកត់សម្គាល់ថា ប្រទេសវៀតណាមបានក្លាយទៅជាគោលដៅទេសចរណ៍កំពូលដែលត្រូវបានស្វែងរកដោយប្រជាជនឥណ្ឌានៅក្នុងរបាយការណ៍ “ឆ្នាំស្វែងរកឆ្នាំ 2023” របស់ Google ។

ក្នុងឆ្នាំ២០២៣ វៀតណាមបានស្វាគមន៍ភ្ញៀវបរទេសចំនួន១២.៦ លាននាក់ ដែលសម្រេចបានប្រមាណ៧០% នៃតួលេខមុនការរាតត្បាត។ ឥឡូវនេះប្រទេសវៀតណាម បានកំណត់ចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួនលើការស្ដារឡើងវិញឱ្យដល់កម្រិតមុនការរាតត្បាតនៃជំងឺរាតត្បាតក្នុងឆ្នាំខាងមុខនេះ។

ទោះបីជាមានបញ្ហាប្រឈមដែលមានសក្តានុពលដូចជាអតិផរណា ការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ច និងព្រឹត្តិការណ៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយក៏ដោយ ក្តីប្រាថ្នារបស់វៀតណាមក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ឆ្លុះបញ្ចាំងទាំងសុទិដ្ឋិនិយម និងការប្រុងប្រយ័ត្ន។

គួរបញ្ជាក់ថា អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ក៏បានក្លាយជាទីផ្សារទេសចរណ៍ ចូលប្រទេសវៀតណាម ដោយសារការស្នាក់នៅដោយគ្មានទិដ្ឋាការរយៈពេល៣០ ថ្ងៃសម្រាប់ជនជាតិនៃប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន រួមទាំងការហោះហើរត្រង់ទៅកាន់ទីក្រុងនានារបស់វៀតណាមពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវបានចាត់ទុកថាមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

ប្រភព៖ VN Express, BNN