|

កម្មវត្ថុនៃទណ្ឌកម្មទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកដំបូងត្រូវបានប្រកាសដោយអ៉ីរ៉ង់ និងរុស្ស៊ី


កិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានផ្សាភ្ជាប់ក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំមួយនៅប្រទេសរុស្ស៊ីរវាងប្រមុខធនាគារកណ្តាលនៃប្រទេសទាំងពីរ។ ធនាគារកណ្តាលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថា ការបង្កើតវេទិកាហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារថ្មីបានបើក “ជំពូកថ្មី” នៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងអ៊ីរ៉ង់ និងរុស្ស៊ី។

ការរៀបចំនេះអនុញ្ញាតឱ្យធនាគារ និងសហគ្រិនប្រើប្រាស់វេទិកាហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារជំនួស ដូចជាប្រព័ន្ធផ្ញើសារលុយមិនមែន SWIFT ហើយក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតទំនាក់ទំនងឈ្មួញកណ្តាលទ្វេភាគីជារូបិយប័ណ្ណជាតិផងដែរ។

អ៉ីរ៉ង់ និងរុស្ស៊ី ជាកម្មវត្ថុនៃទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ជាលើកដំបូងបានប្រកាសផែនការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណជាតិរៀងៗខ្លួន ជំនួសឱ្យប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២។ កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះ សមាជិកនៃសហភាពសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ាស៊ី (EAEU) ដឹកនាំដោយរុស្ស៊ីបានចុះហត្ថលេខា កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី (FTA) ពេញលេញជាមួយអ៊ីរ៉ង់។

ដោយឡែក កាលពីខែកក្កដា ប្រធានាធិបតីអ៉ីរ៉ង់ Ebrahim Raeisi បានអំពាវនាវឱ្យបោះបង់ចោលប្រាក់ដុល្លារក្នុងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ដោយនិយាយថា រូបិយបណ្ណអាមេរិកត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍នៃអនុត្តរភាពលោកខាងលិច។ ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះ ទីក្រុងម៉ូស្គូ និងទីក្រុងតេអេរ៉ង់បានពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការប្រឈមមុខនឹងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកខាងលិច។

យោងតាមទិន្នន័យផ្លូវការបានឱ្យដឹងថា ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីបានកើនឡើងជិតបីដងពី១.៦ ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ២០១៩ ដល់ ៤.៦ ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ២០២២។

ប្រភព៖ SD/TSN