យល់យ៉ាងណាដែរ? ប្រទេសថៃ បង្កើតគោលនយោបាយប្រទេសថៃផ្តល់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពដល់ជនបរទេស


ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈរបស់ប្រទេសថៃ បានប្រកាសថាប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រជាជនដែលមិនមែនជាជនជាតិថៃ (ព័ត៌មានជំនួយ) នឹងបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ខាងមុខនេះ ដោយអនុញ្ញាតឱ្យប្រជាជនដែលមិនមែនថៃអាចទទួលបានសេវាធានារ៉ាប់រងសុខភាព។

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Surachoke Tangwiwat អនុលេខាអចិន្ត្រៃយ៍ស្តីទីរបស់ក្រសួងបាននិយាយថា លោក Cholnan Srikaew រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណៈការមានគោលនយោបាយកែលម្អលទ្ធភាពទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពនៅតាមតំបន់ព្រំដែន ជាពិសេសក្នុងចំណោមក្រុមដែលមិនមែនជាជនជាតិថៃ។

ប្រព័ន្ធព័ត៌មានជំនួយផ្តល់នូវការចុះឈ្មោះរហ័ស ជាមួយនឹងពេលវេលាដំណើរការត្រឹមតែ ៥ នាទីប៉ុណ្ណោះ បើធៀបនឹងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក្រោមប្រព័ន្ធចាស់។ វាក៏អនុញ្ញាតឱ្យជនមិនមែនជាជនជាតិថៃ ដែលមិនមានឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ អាចចុះឈ្មោះសម្រាប់ការព្យាបាល និងការធានារ៉ាប់រងបានផងដែរ។

ប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រសួង ដែលនឹងអនុញ្ញាតឱ្យមន្ទីរពេទ្យអាចទូទាត់ថ្លៃព្យាបាលអ្នកមិនមែនជាជនជាតិថៃឡើងវិញក្នុងរយៈពេល២៤ ម៉ោង និងអាចធានាការផ្ទេរក្នុងរយៈពេល១៥ ថ្ងៃ។

ប្រភព៖ VN Express