អនុស្សរណៈយោគយល់គ្នារវាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងធនាគារកណ្តាលចិន ត្រូវបានមើលឃើញថា នឹងជំរុញការធ្វើប្រតិបត្តិការ ហិរញ្ញវត្ថុ របស់កម្ពុជាជាមួយចិន ជា ប្រាក់ យន់


ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងធនាគារកណ្តាលចិន បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់ចំនួន ២ គឺ ១. កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនវានុវត្តន៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រព័ន្ធទូទាត់សងប្រាក់ និង ២. ការបង្កើតកិច្ចសម្របសម្រួលក្នុងការទូទាត់និងផាត់ទាត់នៅកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ នាទីក្រុងប៉េកាំង នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន។

អនុស្សរណៈយោគយល់នេះមានគោលបំណង ជំរុញនវានុវត្តន៍ក្នុងវិស័យធនាគារនិងប្រព័ន្ធទូទាត់សងប្រាក់ លើកកម្ពស់សុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការទូទាត់ឆ្លងដែនរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន និងកសាងសមត្ថភាព វិស័យធនាគារនៅកម្ពុជាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើននៃពាណិជ្ជកម្ម ការវិនិយោគ និងលំហូរហិរញ្ញវត្ថុទ្វេភាគីរវាងប្រទេសចិននិងកម្ពុជា។

ប្រទេសចិនបានព្យាយាមបង្កើនប្រាក់យន់ជាសកលចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០៩ ដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកក្នុងការទូទាត់ពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគ និងប្រជែងនឹងតួនាទីរបស់ប្រាក់យន់ជារូបិយប័ណ្ណបម្រុងដ៏សំខាន់របស់ពិភពលោក។ ក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំកន្លងមកនេះ ទីក្រុងប៉េកាំងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដកប្រាក់យន់ស្រដៀងគ្នាជាមួយប្រទេសប្រេស៊ីល កាហ្សាក់ស្ថាន ឡាវ និងប៉ាគីស្ថាន។

កិច្ចព្រមព្រៀងជម្រះ ប្រាក់យន់ គួរតែផ្តល់លទ្ធភាពឱ្យក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុជាមួយប្រទេសចិនជាប្រាក់យន់។

គួរបញ្ជាក់ថា ប្រទេសកម្ពុជា និងចិនបានព្រមព្រៀងគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅឆ្នាំ ២០២០ ដែលត្រូវបានផ្សាភ្ជាប់ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែមួយឆ្នាំ ហើយប្រទេសទាំងពីរបានកាត់បន្ថយពន្ធលើផលិតផលកសិកម្ម និងកែលម្អលទ្ធភាពទទួលបានទីផ្សារនៅក្នុងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍រៀងៗខ្លួន។ ដោយឡែកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះបានផ្តល់ឱ្យកម្ពុជានូវខឿនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ចាំបាច់មួយសម្រាប់កម្ពុជា។

ប្រភព៖ ធនាគារជាតិកម្ពុជា, CNA