មន្ទីរពេទ្យវៀតណាម ឈ្នះរង្វាន់ទី១ ក្នុងការ ប្រកួតប្រជែងវះកាត់ពោះវៀនធំក្នុងតំបន់អាស៊ាន


មន្ទីរពេទ្យ Hue Central នៅភាគកណ្ដាលខេត្ត Thua Thien-Hue បានឈ្នះរង្វាន់ទីមួយ ក្នុងការប្រកួតប្រជែងផ្នែកវះកាត់ពោះវៀនធំនាពេលថ្មីៗនេះ តាមរយៈវីដេអូដែលរៀបចំដោយសមាគមគ្រូពេទ្យវះកាត់ពោះវៀនធំអាស៊ាន (ASCS) នៅទីក្រុងបាងកក។

ការប្រកួតប្រជែងនេះ ត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការដោយសមាគមវៀតណាមសម្រាប់ការវះកាត់ និងវះកាត់ Endolaparosurgery (VASEL) និងសមាគមគ្រូពេទ្យនៃបណ្តាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចាប់ពីខែមិថុនាដល់ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២។

វីដេអូនៃមន្ទីរពេទ្យ Hue Central ត្រូវបានជ្រើសរើសជាល្អបំផុតដើម្បីឈានចូលវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ ដែលក្នុងនោះវាត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយសាស្រ្តាចារ្យមកពីប្រទេសចិន និងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េចំពោះជំនាញវះកាត់ និងភាពត្រឹមត្រូវនៃទីតាំងកាយវិភាគសាស្ត្រ នេះបើយោងតាមអនុប្រធានមន្ទីរពេទ្យ Hoang Thu Lan Hmong។

មន្ទីរពេទ្យនេះស្ថិតក្នុងចំណោមគ្រឹះស្ថានពេទ្យធំៗមួយចំនួនក្នុងប្រទេសវៀតណាម ដែលមានការកើនឡើងជាលំដាប់ក្នុងការព្យាបាលជំងឺមហារីកពោះវៀនធំ និងការព្យាបាលជំងឺមហារីកទាំងមូល ខណៈពេលដែលការព្យាបាល និងបច្ចេកទេសទំនើបបំផុតរបស់ពិភពលោកត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះ។

ប្រភព៖ VN EXPRESS