អ្វីជាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធថ្មី UK’s Developing Countries Trading Scheme (DCTS)? តើកម្ពុជានឹងទទួលបានអ្វីពីការផ្ដល់ជូននេះ?


កាលពីពេលថ្មីៗនេះ រដ្ឋាភិបាលនៃចក្រភាពអង់គ្លេស បានប្រកាសអំពីការផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធថ្មី UK’s Developing Countries Trading Scheme (DCTS) ជំនួស UK’s Generalized Scheme of Preference (GSP) ក្នុងគោលបំណងគាំទ្រដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាព ក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ រួមទាំងប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចក្នុងនោះក៏មានកម្ពុជាផងដែរ។

UK’s Developing Countries Trading Scheme (DCTS) ត្រូវបានធ្វើឡើង ដើម្បីកែលម្អលទ្ធភាពចូលទៅកាន់ទីផ្សារចក្រភពអង់គ្លេសសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។ ស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាល គ្រោងការណ៍នេះរួមចំណែកដល់ការធ្វើសមាហរណកម្មរបស់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក បង្កើតដៃគូពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគកាន់តែរឹងមាំសម្រាប់អនាគត និងការពង្រឹងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់។ ជាមួយគ្នានេះ វានឹងជួយជំរុញដល់ការរីកចម្រើនពាណិជ្ជកម្មសេរី និងយុត្តិធម៌រវាងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ជាមួយចក្រភពអង់គ្លេសផងដែរ។

DCTS ធ្វើឱ្យគ្រោងការណ៍ថ្មីកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់ប្រទេសដៃគូ និងអាជីវកម្មដើម្បីយល់ និងប្រើប្រាស់។ DCTS មានគោលបំណងគាំទ្រដល់កំណើនប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍តាមរយៈការផ្តល់ជូនឯកតោភាគីដ៏សប្បុរស។ គ្រោងការណ៍ថ្មីក៏មានគោលបំណងបង្ហាញពីភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងការប្រើប្រាស់ពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ផងដែរ។ ការណ៍នេះ បាននាំឱ្យមានបទប្បញ្ញត្តិនៅក្នុង DCTS ដែលកាត់បន្ថយពន្ធគយ ធ្វើសេរីភាវូបនីយកម្មច្បាប់នៃតម្រូវការប្រភពដើម និងសម្រួលលក្ខខណ្ឌដែលភ្ជាប់ជាមួយគ្រោងការណ៍។

ដោយឡែកចំពោះការអនុវត្ត DCTS អនុវត្តចំពោះប្រទេសដែលកំពុងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ក្រោមគ្រោងការណ៍ទូទៅនៃចំណូលចិត្ត (GSP) របស់ចក្រភពអង់គ្លេស។ GSP រួមមានប្រទេសចំនួន ៤៧ នៅក្នុងក្របខណ្ឌ GSP Least Developed Country (LDC) និង ១៨ ប្រទេស ឬដែនដីបន្ថែមដែលត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ដោយធនាគារពិភពលោកជាចំណូលទាប (LIC) និងចំណូលមធ្យមកម្រិតទាប (LMIC)។ វាមិនអនុវត្តចំពោះប្រទេសដែលត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ដោយធនាគារពិភពលោក ថាជាប្រទសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់សម្រាប់រយៈពេល ៣ ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា ឬចំពោះ LICs និង LMICs ដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី (FTA) ជាមួយចក្រភពអង់គ្លេសនោះទេ។

សម្រាប់ការទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះថ្មី DCTS នឹងជួយបង្កើនពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀត ជំរុញការងារ និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ DCTS ធ្វើឱ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការផលិតទំនិញដោយប្រើសមាសធាតុពីប្រទេសផ្សេងទៀតដោយមិនបង់ពន្ធ។ លើសពីនេះ DCTS នឹងជួយលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មសេរី និងយុត្តិធម៌ សិទ្ធិមនុស្ស និងអភិបាលកិច្ចល្អផងដែរ។

បន្ថែមលើអត្រាពន្ធសូន្យ និងមិនកម្រិតបរិមាណ ប្រព័ន្ធងនុគ្រោះថ្មីនេះ នឹងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលបន្ថែមទៀត តាមរយៈការធ្វើសភាវូបនីយកម្មវិធានដើមកំណើតទំនិញ និងការធ្វើសាមញ្ញកម្មលើលក្ខខណ្ឌតម្រូវ ដែលក្នុងនោះបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់តម្លៃបន្ថែមក្នុងស្រុកត្រឹម២៥% តម្លៃវត្ថុធាតុដើមនាំចូលសម្រាប់ប្រើប្រាស់រហូតដល់ ៧៥% ឬការផ្លាស់ប្ដូរចំណាត់ថ្នាក់ពន្ធរហូតទៅដល់ ៤ខ្ទង់ ទៅ៦ខ្ទង់។

គួរបញ្ជាក់ថា កម្ពុជា-អង់គ្លេស បានបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយ ពិសេសតាមរយៈការផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ(GSP)របស់អង់គ្លេស ដល់ប្រទេសកម្ពុជា ដែលអាចឲ្យកម្ពុជាធ្វើការនាំចេញទំនិញសំខាន់ៗ ដូចជា ផលិផលសម្លៀក បំពាក់ មួយ ចំនួន ស្បែកជើង ផលិតផលសម្រាប់ការធ្វើដំណើរ ជាដើម ទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសអង់គ្លេស។ ដោយឡែកចំពោះប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធថ្មីនេះ ត្រូវបានរំពឹងថា នឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនបន្ថែមទៀត សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា៕

ប្រភព៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម, GOV UK