ព័ត៌មានទូទៅ

ទម្លាក់ចោលបន្ទុកគ្រប់យ៉ាង ហើយនៅស្ងៀមមិនធ្វើសកម្មភាពអ្វីសោះរយៈពេល៩០នាទី! មនុស្សជាច្រើនមកពី ៦ ប្រទេស ប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅកូរ៉េខាងត្បូង ក្នុងកម្មវិធី Space-out
| | |

ទម្លាក់ចោលបន្ទុកគ្រប់យ៉ាង ហើយនៅស្ងៀមមិនធ្វើសកម្មភាពអ្វីសោះរយៈពេល៩០នាទី! មនុស្សជាច្រើនមកពី ៦ ប្រទេស ប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅកូរ៉េខាងត្បូង ក្នុងកម្មវិធី Space-out

លោកជំទាវ ចម និម្មល ស្នើឱ្យក្រុមហ៊ុន ក៏ដូចជាសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា ប្រើប្រាស់ផ្សារពាណិជ្ជកម្មខេមបូឌាត្រេដ ដោយឥតគិតថ្លៃ និងសិក្សាអំពីលទ្ធភាពក្នុងការចូលរួមជាមួយផ្សារពាណិជ្ជកម្ម Alibaba.com
|

លោកជំទាវ ចម និម្មល ស្នើឱ្យក្រុមហ៊ុន ក៏ដូចជាសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា ប្រើប្រាស់ផ្សារពាណិជ្ជកម្មខេមបូឌាត្រេដ ដោយឥតគិតថ្លៃ និងសិក្សាអំពីលទ្ធភាពក្នុងការចូលរួមជាមួយផ្សារពាណិជ្ជកម្ម Alibaba.com

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត សោម រតនា តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំពេញសិទ្ធិ ជូនសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត សោម រតនា តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំពេញសិទ្ធិ ជូនសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស