ផ្ទាំងចម្លាក់ព្រះពុទ្ធប្បដិមាលើសិលា បែរព្រះភក្ដ្រទៅទិសខាងត្បូងត្រូវបានរកឃើញនៅ…

មីៗនេះផ្ទាំងចម្លាក់ព្រះពុទ្ធប្បដិមាដែលគង់ផ្ទុំបែរព្រះភក្រ្តទៅទិសទក្សិណត្រូវបានគេរកឃើញនៅលើភ្នំកងវ៉ា ខេត្តពេោធិ៍សាត់ នេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រ South China Morning Post ចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា កន្លងទៅនេះ

អានបន្ត